Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

Slika /2021/07/RH MUP novi.jpg

Rok za dostavu prijava projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa je 20. listopada 2021. godine

FOTO: Ilustracija

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje

POZIV

za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

na području Republike Hrvatske za 2021. godinu


 
I.

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

II.

Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2021. godinu osigurat će se sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta, sukladno točki 7.9., Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. - Sigurna infrastruktura
 
III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.
Prijava mora biti dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;

Prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;

Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja sanacije,

Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 700.000 kuna u slučaju da je projekt financijski veći;

Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično;

Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata; 


Uz prijavu je potrebno priložiti: 

Dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu,

Sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;

Jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju,

Jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 1.000.000 kuna;

Jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma,
 
Točan iznos financijskih sredstava (s PDV-om) koji se traži od Nacionalnog plana, maksimalno 700.000 kuna s PDV-om.      

IV.

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

V.

Predlagatelji trebaju dostaviti potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

VI.

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 20. listopada 2021. godine.

VII. 

Broj projekata koji će biti realizirani ovisit će o raspoloživoj količini financijskih sredstava.

VIII.

Radna skupina zadužena za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. će u roku od 45 dana nakon zatvaranja javnog poziva donijeti odluku o raspodjeli sredstava za sanaciju opasnih mjesta, po javnom pozivu za 2021. godinu.

IX.

Popis pristiglih i odobrenih zahtjeva za sufinanciranje bit će objavljen na portalu NPSCP.HR


Pisane vijesti | Projekti | Promet i vozila