Provedba projekta „Uspostava interoperabilnosti: Faza 1 izgradnje nacionalnog ABIS sustava"

Slika /2020- eu slike/shutterstock_106006199_cr.jpg

Ukupna vrijednost projekta iznosi 440.000,00 EUR s PDV-om, od čega se 396.000,00 EUR-a, odnosno 90 % sufinancira sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao odgovorno tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za nacionalne programe Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost dana 28. rujna 2020. donijelo je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Uspostava interoperabilnosti: Faza 1 izgradnje nacionalnog ABIS sustava" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

Ukupna vrijednost projekta, korisnik kojega je Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, iznosi 440.000,00 EUR s PDV-om, od čega se 396.000,00 EUR-a, odnosno 90 % sufinancira sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

Svrha ovog projekta je priprema uspostave jedinstvenog nacionalnog biometrijskog sustava za povezivanje sa EU sustavima.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Uspostava interoperabilnosti: Faza 1 izgradnje nacionalnog ABIS sustava"
 

Pisane vijesti