Savjetovanje za Nacrt prijedloga zakona o vatrogastvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Slika /SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanje20.jpg

Promjena se odnosi na poboljšanje učinkovitosti cjelokupnog vatrogasnog sustava kao i ravnomjernijeg financiranja iz državnog proračuna

Foto: ilustracija

Promjena koja se očekuje odnosi se na poboljšanje učinkovitosti cjelokupnog vatrogasnog sustava uspostavom jedinstvenog sustava obrazovanja i osposobljavanja vatrogasaca, kao i ravnomjernijeg financiranja iz državnog proračuna.

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite od požara, od neprijepornog je interesa za svaku društvenu zajednicu, pa tako i za Republiku Hrvatsku, stoga je iskazana potreba za cjelovitim uređenjem vatrogasne djelatnosti kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Također, sustav vatrogastva potreban je kao cjelovit i učinkovit sustav za građane i gospodarstvo, budući da osigurava provedbu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, osigurava spašavanje ljudi i imovine, kao i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, nužno je i bitno da cjeloviti sustav vatrogastva bude operativan od 1. siječnja 2020. godine.

Rješavanjem postojećih problema u pogledu dvojne nadležnosti za vatrogastvo omogućava se detaljnije normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti, uspostavljanje jedinstvenog sustava obrazovanja i osposobljavanja vatrogasaca, kao i ravnomjernije financiranje iz državnog proračuna.

Predložene promjene imaju za cilj uređenje uvjeta i načina ustrojavanja vatrogasnih tijela i organizacija na nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini, njihove obveze u području vatrogastva, osnivanje, način upravljanja i djelovanja vatrogasnih postrojbi, radno pravni status profesionalnih vatrogasaca i pravni status dobrovoljnih vatrogasaca, vatrogasne intervencije, prava i obveze kod vođenja vatrogasnih intervencija te zaštitu na radu pri vatrogasnim intervencijama, školovanje, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, financiranje vatrogastva na svim razinama te nadzor nad provedbom ovog Zakona.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje u roku od 15 dana.

Pisane vijesti | Savjetovanje