Tečaj temeljnih prava za policijske službenike granične policije

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 15.190,00 €, od čega je 75% ukupnih opravdanih troškova projekta sufinancirano sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama – Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike

FOTO: ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je dana 3. listopada 2023. godine donijela Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Tečaj temeljnih prava za policijske službenike granične policije“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama – Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI).
 
Svrha predmetnog projekta je jačanje kapaciteta policijskih službenika granične policije putem predmetnih tečaja, a u svrhu obavljanja poslova nadzora vanjske granice EU-a, primjenom načela temeljnih ljudskih prava kao i mjera te radnji koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska, boravka osoba i suzbijanja prekograničnog kriminaliteta. 
 

Pisane vijesti | Projekti | Vanjski i europski poslovi