Obrasci

Slika /Ilustracije-novo/obrasci_01.jpg

VAŽNO!!!!

Kako bi na ovim stranicama dostupni obrasci bili valjani u pravnom prometu, njihov sadržaj i izgled ne smijete mijenjati, jer su propisani odgovarajućim podzakonskim aktom.

OBRASCI ZA ISPIS:

Temeljem Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice (NN 30/14 i 43/14):
 Temeljem Pravilnika o vizama (NN 7/13):
 Temeljem Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva prirođenjem te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN 134/20)  Temeljem Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN  27/13):
 

Temeljem Pravilnika o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (NN 102/2009).
 


Temeljem Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 52/12 i 81/13):
 Temeljem Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (“Narodne novine”, broj: 126/12 i 81/13):
 Temeljem Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 120/12 i 81/13)
 Sukladno Pravilniku o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (“Narodne novine”, broj: 81/13 i 129/13)
 Temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03):
 Temeljem Zakona o privatnim detektivima (NN  24/09):
 Temeljem Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/0421/0786/0842/13):
 Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (NN  161/0487/08):