Ostale mirovne misije

EUAM Ukraine
Vlada Republike Hrvatske je 2015. godine donijela Odluku o sudjelovanju sa „do 3“ policijska službenika u misiji. Do sada nismo sudjelovali u radu posebne savjetodavne misije EU u Ukrajini.
OSCE SMM Ukraine
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz 2014. godine o sudjelovanju sa „do 10“ policijskih službenika u misiju smo tijekom 2015. i 2016. godine uputili pet policijskih službenika čiji je mandat završio 22. veljače 2016. godine. Policijski službenici trenutno ne sudjeluju u ovoj misiji u kontekstu međunarodnog mirovnog angažmana MUP-a.
EUPOL Afghanistan
U misiji je sudjelovalo 11 policijskih službenika MUP-a RH koji su ostvarili 13 mandata. Misija je završila svoj mandat 2016. godine.
MINUSTAH Haiti
Zaključkom Povjerenstva za međunarodne misije i operacije tijekom lipnja 2016. godine završeno je sudjelovanje pripadnika MUP-a u ovoj mirovnoj misiji. Od 2007. do 2015. godine u misiji sudjelovalo 13 policijskih službenika koji su ostvarili 16 mandata.
UNFICYP Cipar
Zaključkom Povjerenstva za međunarodne misije i operacije tijekom studenoga 2014. godine završeno je sudjelovanje pripadnika MUP-a u ovoj mirovnoj misiji. Od 2005. do 2014. godine u misiji je sudjelovalo 30 policijskih službenika, od toga devet policijskih službenica.
UNMIK Kosovo
Misija djeluje u izmijenjenom mandatu bez pripadnika MUP-a RH. Od 2005. do 2013. godine u misiji sudjelovalo 35 policijskih službenika od toga četiri policijske službenice koji su ostvarili 36 mandata. Jedna policijska službenica je bila dodatno angažirana od lipnja 2014. do lipnja 2016. godine.
NATO/ISAF Afghanistan
Operacija je završila 31. prosinca 2014. godine. Od 2005. do 2014. godine u misiji sudjelovalo 27 policijskih službenika koji su ostvarili 32 mandata.
UNMIT Istočni Timor
U mirovnoj misiji je od 2005. do njenoga završetka u prosincu 2012. godine sudjelovalo 19 policijskih službenika.
JIPTC Jordan
U međunarodnom centru za obuku iračkih policajaca u Jordanu od 2005. do 2007. sudjelovalo je šest policijskih službenika.
EUPOL COPPS Palestina
Podržavajući nastojanja međunarodne zajednice za uspostavom mira na Bliskom istoku Europska unija je u siječnju 2006. godine utemeljila koordinacijski ured za podršku Palestinskoj policiji EUPOL COPPS (EU Co-ordinating Office for Palestinian Police Support). Mandat misije obuhvaća izgradnju i razvoj efektivnog i održivog policijskog sustava kao bitne sastavnice vladavine prava na okupiranom Palestinskom teritoriju. U ostvarenju ciljeva EUPOL COPPS se oslanja na 96 međunarodnih i 45 pripadnika nacionalnih snaga koji rade na reformi i daljnjem razvoju policijskog sustava, osnaživanju kaznenog zakonodavstva te unaprjeđenju i koordinaciji između policije i drugih segmenata sigurnosnog sektora. U misiji su sudjelovala dva policijska službenika.