Promatračka misija Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

Promatračka misija Europske unije u Gruziji (EUMM Gruzija) uspostavljena je u listopadu 2008. godine s ciljem doprinosa okončanju oružanoga sukoba u Gruziji i nadzora nad provedbom mirovnog sporazuma u šest točaka koji su 12. kolovoza 2008. potpisale Gruzija i Rusija te Sporazuma o provedbenim mjerama od 8. rujna 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske je 2014. godine donijela Odluku o sudjelovanju „do 3 policijska službenika“ u misiji u Gruziji. U EUMM Gruzija je do kraja 2022. godine sudjelovalo 11 policijskih službenika, od kojih 2 nastavljaju mandate i u 2023. godini.