Javna rasprava o novim registarskim pločicama i registracijskim područjima

Ministarstvo unutarnjih poslova, s ciljem transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, pokreće javnu raspravu o novim registarskim pločicama i registracijskim područjima.

Obrazloženje za pokretanje javne rasprave

Prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji potaknula  su se pitanja redizajna hrvatskih registarskih pločica, prvenstveno zbog razlikovanja znaka države na registarskoj pločici (europski logo). Također, više jedinica lokalne samouprave iskazalo je interes za određivanjem novih registracijskih pločica.

Sadašnji Popis oznaka registracijskih područja sadrži 34 registracijska područja, koji je dio Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN 151/08, 89/10, 104/10 i 83/13), određen je još 1992., bez propisanih kriterija za određivanje registracijskih područja.

Prijedlozi mogućih rješenja   

Pri razmatranju pitanja vezanih uz projekt uvođenja novih registarskih pločica i eventualno uvođenje novih registracijskih područja došlo se do sljedećih mogućih rješenja:

1. Zadržavanje sadašnjih registracijskih područja (bez davanja novih) i mijenjanje izgleda registarskih pločica

Registarske pločice bi se izmijenile na način da se na lijevu stranu pločice doda plavi pravokutnik koji sadržava izgled razlikovnog znaka države članice (europski logo) u koji se upisuje međunarodna oznaka države, dok bi se hrvatski grb stavio na desnu stranu pločice.

2. Uvođenje novih registracijskih područja (uz mijenjanje izgleda registarskih pločica kao pod točkom 1.)

Nova registracijska područja bi se uvela na temelju broja registriranih vozila na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Prijedlog je da se nova oznaka registracijskog područja uvede po zahtjevu onog grada koji se na svojem području zajedno s područjima naselja koja mu administrativno pripadaju te općina koje mu ekonomski gravitiraju i koje su suglasne da potpadnu pod novo registracijsko područje, ima najmanje 10.000 ili 15.000 registriranih vozila. Nova registracijska područja nosila bi oznaku prema određenom gradu koji ispunjava unaprijed navedeni kriterij broja registriranih vozila na svojem području.

Prema trenutnom stanju, ako se kao kriterij uzme brojka od najmanje 10.000 registriranih vozila, od gradova koji nemaju svoje registracijsko područje, taj uvjet ispunjava njih 21, a broj od 15.000 registriranih vozila ispunjava 9 gradova.

3.a) Uvođenje novih registracijskih područja, s tim da oznaka i teritorijalna pokrivenost registracijskog područja bude vezana uz područje, odnosno naziv županije te Grad Zagreb (uz mijenjanje izgleda registarskih pločica kao pod točkom 1.)

Sva vozila registrirana na području županije nosila bi istu oznaku, pa bi tako pločice imale oznaku, primjerice: KZ (Krapinsko-zagorska županija), BP (Brodsko-posavska županija) i slično.

3.b) Po ovom modelu oznaka za županiju na registarskoj pločici može biti unaprijed utvrđena brojčana šifra, pa bi se primjerice brojčanom šifrom 1 označavala Zagrebačka županija ili šifrom 21 Grad Zagreb.

Prema navedenom modelu bilo bi ukupno 21 registracijsko područje.

4. Uvođenje novih registracijskih područja, s tim da oznaka registracijskog područja ne bude vezana uz naziv grada, kao do sada, ali niti županije ili nekog drugog područja.

Prema navedenom modelu, koji se primjenjuje u nekoliko država članica Europske unije, ali i primjerice u Bosni i Hercegovini, bez uvida u evidencije, ne bi prema oznaci registarske pločice bilo vidljivo područje, odnosno mjesto gdje je vozilo registrirano.

Prema navedenom modelu registarske pločice bi imale raspored europskog loga i hrvatskog grba kao što je opisano pod točkom 1, a između toga pločica bi sadržavala kombinaciju slovo-brojčanih oznaka koje bi se sustavno generirale.

Kako sudjelovati u javnoj raspravi

Javna rasprava započinje 11. prosinca 2013. i traje 30 dana, odnosno do 11. siječnja 2014. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost ima mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.