Procjena učinka propisa: Nacrt prijedloga Zakona o osobnoj iskaznici

Slika topvijesti/2013/lipanj/nova_osobna/novaOI2013_prednja_M.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi postupak procjene učinaka propisa za Zakon o osobnoj iskaznici te sukladno tome provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj iskaznici i Prijedlogu Iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osobnoj iskaznici.


Najvažnije izmjene Zakona

Cilj novog Zakona o osobnoj iskaznici je uvođenje elektroničke osobne iskaznice za hrvatske državljane, koja bi sadržavala kontaktni čip na kojem bi se, uz osobne podatke koji se ispisuju na kartici osobne iskaznice, moglo pohraniti jedan ili dva certifikata i to jedan za izradu naprednog elektroničkog potpisa a drugi za osiguranje potvrde identiteta osobe kojoj je izdana osobna iskaznica.

Nadalje, osobne iskaznice koje bi se izdavale djeci do navršenih 5 godina ne bi sadržavale certifikate, dok bi osobne iskaznice izdane djeci od navršenih 5 do navršenih 18 godina sadržavale jedan certifikat za osiguranje potvrde identiteta nositelja osobne iskaznice.

Osobne iskaznice koje bi se izdavale osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadržavale bi dva certifikata, dok bi osobe s navršenih 65 godina same birale žele li osobnu iskaznicu sa ili bez certifikata.

Uvođenje elektroničke osobne iskaznice potaknulo bi razvoj javnih servisa te omogućilo elektroničko potpisivanje dokumenata. Uvođenjem elektroničke osobne iskaznice građanima će se omogućiti da preko računala, bez potrebe dolaženja u nadležnu instituciju, podnose zahtjeve u svrhu ostvarivanja pojedinih prava pred tijelima državne uprave i lokalne samouprave, kao što je primjerice, prijava novog prebivališta, podnošenje zahtjeva za ishođenje raznih uvjerenja, dozvola i odobrenja.

Novim Zakonom o osobnoj iskaznici omogućit će se izdavanje osobne iskaznice svim hrvatskim državljanima bez obzira imaju li ili nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatskim državljanima koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj osobna iskaznica neće služiti za dokazivanje prebivališta. 

Internetsko savjetovanje traje od petka 23. siječnja do petka 6. veljače 2015. godine.

Svoje prijedloge i komentare možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@mup.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, putem obrasca za sudjelovanje koji možete preuzeti ovdje.

Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazloženja za one koji eventualno neće biti prihvaćeni o tome zašto nisu prihvaćeni. 

Preuzmite dokumente: