Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu (od 16. rujna do 16. listopada 2013.)

Slika SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanjeUspravna02.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova intenzivno je radilo na izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o azilu s Konačnim prijedlogom Zakona. Ovim prijedlogom Zakona izvršeno je usklađivanje odredbi Zakona o azilu s Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te za sadržaj odobrene zaštite, Direktivom Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca 2005. o minimalnim normama koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u državama članicama, te se uređuje provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica i Uredbe Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac-a“ za  usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu provedbu Dublinske konvencije.

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, javno objavljuje nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o azilu s Konačnim prijedlogom Zakona kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o azilu s Konačnim prijedlogom Zakona možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u ponedjeljak, 16. rujna 2013. i traje 30 dana, odnosno do srijede, 16. listopada 2013. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe na sljedeći način:

prijedlozi i primjedbe na prijedlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o azilu s Konačnim prijedlogom Zakona ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.