Nacrt prijedloga Zakona o strancima

Slika SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanje16.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova posljednjih mjeseci radilo je na izradi Nacrta prijedloga Zakona o strancima. Naime, važeći Zakon o strancima usklađen je s 22 direktive, preporuke, odluke i rezolucije, te s obzirom da je riječ o velikom broju odredaba potrebno ih je jasnije propisati, a sve u cilju poboljšanja transparentnosti i preglednosti.

Izmjene zakona

Nacrt prijedloga Zakona sastoji se od dvije cjeline: dio koji se odnosi na državljane trećih država i dio koji se odnosi na državljane država članica Europskog ekonomskog prostora. Unutar svake cjeline prati se slijed radnji koje stranac poduzima od ulaska u Republiku Hrvatsku pa do reguliranja stalnog boravka (putne isprave, vize, ulazak i izlazak stranaca, privremeni boravak, stalni boravak, mjere za napuštanje države).

Različite svrhe u koje stranci mogu regulirati privremeni boravak grupirane su radi bolje preglednosti npr. spajanje obitelji, znanstvenici, studenti itd., na način da se za svaku svrhu navodi gdje se zahtjev podnosi, na koji rok se status odobrava.

Nadalje, proširena je kategorija stranaca koji mogu podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj (članovi obitelji stranaca na stalnom boravku, stranci koji podnose privremeni boravak u svrhu rada ili iz humanitarnih razloga).

Također, ovim prijedlogom Zakona propisan je novi instrument nacionalne dugotrajne vize (D) na temelju čega državljani trećih država mogu regulirati boravak u određenu svrhu od 90 dana do najduže godine dana. Ovim Nacrtom prijedloga Zakona konciznije su propisani uvjeti za odobrenje privremenog boravka stranca u svrhu rada različitim kategorijama stranaca.

Šaljite svoje prijedloge i primjedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Nacrt prijedloga Zakona o strancima kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Nacrta prijedloga Zakona o strancima možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u četvrtak, 22. siječnja i traje do četvrtka, 5. veljače 2015. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi Obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.