Unutarnja revizija

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16 i 77/19)