Ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova

Ustav Republike Hrvatske (NN  85/10 – pročišćeni tekst i NN 05/14)

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN  99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst)
 

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18)


Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18 i 127/19)

Zakon o sustavu državne uprave (NN  66/19)

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 70/19)


Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19)