Nacrt prijedloga Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Slika SAVJETOVANJE/2015/zakon_medunarodna_i_privremena_zastita/med.zastita.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova posljednjih mjeseci intenzivno je radilo na izradi Nacrta prijedloga Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Odredbe prijedloga Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti usklađene su sa nekoliko direktiva: Direktivom Vijeća 2001/55/EC od 20. lipnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba, Direktivom Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji, Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili soba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te za sadržaj odobrene zaštite, Direktivom 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena) te Direktivom 2013/33/EU Europskog parlamenta i vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinačena). 

Stupanjem na snagu Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti prestat će važiti Zakon o azilu (NN 79/07., 88/10. i 143/13.).


Šaljite svoje prijedloge i primjedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Nacrt prijedloga Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Nacrt prijedloga Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti  možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u ponedjeljak, 9. veljače i traje do ponedjeljka, 23. veljače 2015. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.