Procjena učinka propisa: Zakon o zaštiti novčarskih institucija

Zakonom o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ br. 90/12) propisan je postupak procjene učinaka propisa koji se provodi prema obvezama utvrđenim Godišnjim planom normativnih aktivnosti.

Sukladno članku 22. Zakona o procjeni učinaka propisa, Ministarstvo unutarnjih poslova provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti novčarskih institucija te Prijedlogu Iskaza o procjeni učinaka navedenog Zakona. Javna rasprava se provodi u trajanju od 17 dana, u razdoblju od 8. siječnja 2014. godine do 24. siječnja 2014. godine.  

Pozivamo javnost i zainteresiranu javnost da dostavi svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti novčarskih institucija te Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka.

Svoje prijedloge i komentare možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@mup.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, putem obrasca za sudjelovanje koji možete preuzeti ovdje.

Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazloženja za one koji eventualno neće biti prihvaćeni o tome zašto nisu prihvaćeni. 

Informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.