Procjena učinka propisa: Zakon o zaštiti od požara

Slika A1_WEB_ILUSTRACIJE/POZARI/vatrogasci4.jpg

Sukladno odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11), Ministarstvo unutarnjih poslova provodi postupak procjene učinaka propisa za Zakon o zaštiti od požara te sukladno tome provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od požara i Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka Zakona o zaštiti od požara.

Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova stručni je nositelj izrade Zakona o zaštiti od požara kojim se namjerava urediti područje zaštite od požara što podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina i prostora, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera, financiranje te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, materijalnih dobara, okoliša i prirode.

Javna rasprava provodi se u razdoblju od ponedjeljka 20. listopada do četvrtka 20. studenog 2014. godine.

Svoje prijedloge i komentare možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@mup.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, putem obrasca za sudjelovanje koji možete preuzeti ovdje.

Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazloženja za one koji eventualno neće biti prihvaćeni o tome zašto nisu prihvaćeni. 

Preuzmite dokumente: