Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

Ministarstvo unutarnjih poslova posljednjih je mjeseci radilo na izradi Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana.

Građani mogu imati dvije iste putovnice

Prva važna izmjena Zakona propisuje da se građaninu može izdati i druga putna isprava iste vrste ako mu je ona potrebna zbog obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu. Ta izmjene će pomoći onim građanima koji moraju putovati u inozemstvo radi obavljanja neodgodivih poslova, a u tom trenutku zatražili su vizu za ulazak u neku državu. Naime, uz zahtjev za vizu mora se priložiti putovnica, a postupak izdavanja vize ponekad traje i nekoliko tjedana. 

Roditelji djeteta koji ne žive zajedno – zahtjev za putovnicu podnosi bilo koji roditelj 

Druga izmjena odnosi se na podnošenje zahtjeva za putnu ispravu za dijete ako roditelji ne žive zajedno. Naime, predloženim odredbama omogućuje se da bilo koji od roditelja podnese zahtjev i preuzme izdanu putovnicu djeteta u slučajevima kada roditelji žive zajedno s maloljetnom osobom. Kada roditelji ne žive trajno zajedno, zahtjev za izdavanje putovnice djetetu moći će podnijeti roditelj s kojim dijete stanuje i koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb na temelju sudske odluke.

Pojednostavljena procedura kad se izgubi putovnica

Prijedlogom izmjena Zakona pojednostavljuje se postupak koji građanin mora provesti nakon nestanka putne isprave. Naime, da bi se nestala putovnica proglasila nevažećom, prema trenutno važećem zakonu, građanin mora o svom trošku objaviti rješenje u Narodnim novinama što znatno usporava postupak izdavanja nove putovnice. Prijedlog je da građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ukradena, a službenik/ca će tu putnu ispravu označiti kao nevažeću te će građanin odmah nakon toga moći podnijeti zahtjev za novu putovnicu. 

Šaljite svoje prijedloge i primjedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u četvrtak, 10. travnja 2014. i traje 30 dana, odnosno do subote, 10. svibnja 2014. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe na sljedeći način:

  • prijedlozi i primjedbe na prijedlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.