Zakon o sigurnosti prometa na cestama (13.6.2014. - 20.6.2014.)

Slika A1_WEB_ILUSTRACIJE/PROMET/prometna_guzva_kolona2.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova posljednjih mjeseci intenzivno je radilo na izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.


Najvažnije izmjene zakona

Predloženim izmjenama i dopunama Zakon o sigurnosti prometa na cestama usklađuje se s pravnom stečevinom Europske unije odnosno s Provedbenom Direktivom Komisije 2014/37/EU, od 27. veljače 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ u pogledu obavezne uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima.

Također, ovim prijedlogom Zakona primarni je cilj osigurati viši stupanj sigurnosti vozača i drugih sudionika u prometu zabranom upotrebe mobitela i drugih uređaja za vrijeme vožnje na sve vozače. Nadalje, cilj je ograničiti zabranjeno ponašanje na upravljanje vozilom pod utjecajem droga ili lijekova, umjesto sadašnje zabrane upravljanja čak i ako vozač samo „u organizmu ima“ droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima te osigurati primjereno kažnjavanje počinitelja prekršaja kojima je izazvana prometna nesreća.

Prijedlogom Zakona omogućit će se ishođenje vozačke dozvole i hrvatskim državljanima koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali imaju prijavljeno boravište na razdoblje od najmanje 185 dana.

Također, prijedlogom Zakona izmijenjene su odredbe koje se odnose na pravo upravljanja vozilima više kategorije pod uvjetom da osoba ima prethodno položen vozački ispit za upravljanje nižom kategorijom vozila, kao i pravo upravljanja kombinacijama vozila niže kategorije ako osoba ima vozačku dozvolu za upravljanje kombinacijom vozila više kategorije (vozačke dozvole za kategorije C1E, CE, D1E i DE vrijede i za kombinaciju vozila u kategoriji BE).

Izmijenjena je i odredba koja propisuje obvezu zdravstvenog pregleda, na način da se vozačka dozvola poslije navršene 65. godine više ne može produžiti bez zdravstvenog pregleda. Naime, nelogično je da prilikom prvog ishođenja vozačke dozvole osoba mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci te ako u tom zdravstvenom uvjerenju nema ograničenja ne mora više praktički do duboke starosti prilikom produljenja vozačke dozvole prilagati zdravstveno uvjerenje, iako je s protekom godina zdravstveno stanje osobe podložnije promjenama.

Razrađene su i obveze odjave vozila u slučaju isteka registracije vozila i u slučaju prijenosa vlasništva vozila na drugu osobu.


Šaljite svoje prijedloge i promjedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u petak, 13. lipnja i do petka, 20. lipnja 2014. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima! 

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.