Zakon o sigurnosti prometa na cestama (3.4.2015 - 10.4.2015.)

Slika A1_WEB_ILUSTRACIJE/PROMET/prometna_guzva_naplatne_novo.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske posljednjih mjeseci radilo je na izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Najvažnije izmjene Zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama donosi se radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa propisima Europske unije, odnosno Nacrtom prijedloga Zakona se u Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14) prenose odredbe propisa Europske unije, odnosno Direktive (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća, od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama. 

Vozačke dozvole za pojedine kategorije vozila

Odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da se vozačke dozvole za kategorije BE, C1E, CE, D1E i DE izdaju samo vozačima koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B, C1, C, D1 i D, a dozvola za kategoriju H se izdaje samo vozaču koji već ima pravo upravljati vozilima kategorije B. Kako se pravo upravljanja dokazuje vozačkom dozvolom, odnosno potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, iz ovakve odredbe proizlazi da je vozač dužan imati vozačku dozvolu npr. C kategorije kako bi mogao dobiti vozačku dozvolu CE kategorije. Navedeno nije u skladu s odredbom sukladno kojoj se vozačke dozvole za kategorije C1, C, D1 i D izdaju vozačima koji su već položili vozački ispit za upravljanje vozilima kategorije B.

Pokretanje upravnog spora

S obzirom na to da Ministarstvo unutarnjih poslova nije ustrojeno na način koji bi omogućavao drugostupanjsku kontrolu pravilnosti i zakonitosti upravnih akata donesenih u prvom stupnju, ovim Zakonom se propisuje da se protiv rješenja koja se donose u prvom stupnju u postupcima izdavanja vozačke dozvole te registracije i označavanja vozila, ne može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.   

Odjava vozila postaje obveza novog vlasnika

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je osoba na koju je vozilo registrirano dužna u roku od 15 dana od prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, odjaviti vozilo osim ako obvezu odjave vozila nije preuzeo novi vlasnik vozila. Isto tako propisano je da je novi vlasnik vozila koji je preuzeo obvezu odjave vozila dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano rješenjem ukinuti registraciju vozila. Ovakvom odredbom nije riješen veliki problem u praksi kada je „stari“' vlasnik registriranog vozila u obvezi odjaviti vozilo, a to ne može učiniti jer više nije u posjedu prometne dozvole i registarskih pločica, koje je dužan predati u postupku odjave vozila. Radi rješavanja navedenog problema, ovim Zakonom se propisuje da obveza odjave vozila postaje isključivo obveza novog vlasnika vozila, i to u svim slučajevima, a ne samo u slučaju kada je obvezu odjave vozila  preuzeo prilikom stjecanja vozila.

Zdravstveni pregled nakon 65. godine

Za produženje valjanosti vozačke dozvole, nakon navršene 65. godine života, Zakon o sigurnosti prometa na cestama zahtijeva obavljanje zdravstvenog pregleda, što se pokazalo kao prekomjeran teret za građane te životne dobi pa se predlaže rješenje po kojem se zdravstveni pregled treba obaviti samo u slučaju da je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo

Isto tako, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da zdravstvenu sposobnost vozača i kandidata za vozače čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova, utvrđuje liječničkim pregledom drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo koje osniva ministar nadležan za zdravstvo. Međutim, Zakonom nije propisano kako različita ocjena zdravstvene sposobnosti utječu na posjedovanje vozačke dozvole, te se stoga navedena pravna praznina propisuje ovim Zakonom na način da će policijska uprava, odnosno policijska postaja takvom vozaču oduzeti vozačku dozvolu sve dok se ne podvrgne zdravstvenom pregledu pri drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu.

Šaljite svoje prijedloge i primjedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u petak, 3. travnja i traje do petka, 10. travnja 2015. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.