Hrvatski

Ova stranica sadrži informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na privremene zabrane, odnosno ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19.

Ukoliko ne pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite nam se putem web formulara na dnu stranice ili informaciju zatražiteod policijskog službenika na graničnom prijelazu preko kojeg namjeravate putovati.

Napomena: Svi putnici koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.
 

Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica  EU/EGP

 
Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.

Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije.

Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na web stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Svi ostali putnici koji dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti jedno od navedenog:
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrdu o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), odnosno ako je prošlo 14 dana od primitka doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson)
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca. 
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od gore navedenih obveza su:
 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
 • učenici, studenti i stažisti;
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz zdravstvenih razloga.

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.  

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti jedno od navedenog:
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrdu o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), odnosno ako je prošlo 14 dana od primitka doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson). 
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca. 
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.
 
Iznimke od gore navedenih obveza su:
 
 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 • pogranični radnici;
 • osoblje u prometnom sektoru;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati;
 • osobe koje putuju radi školovanja;
 • osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

Osobe koje predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužne su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

Državljani trećih zemalja

Državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke II. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja. 

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su: 

1.  zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

2.  pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);

3.  osoblje u prometnom sektoru;

4.  diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

5.  putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;

6.  osobe koje putuju radi školovanja;

7.  pomorci ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:
 • negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrde o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).  
 • potvrde o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu; 
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.

U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana)

8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:
 • negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrde o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).  
 • potvrde o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu; 
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.

U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana)


9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:
 • negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrde o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).  
 • potvrde o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu; 
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.

U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana)

10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.
 
Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2021/89 od 28. siječnja 2021. godine o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno važećim izmjenama priloga I. Preporuke Vijeća (EU) 2021/89 od 28. siječnja 2021. godine o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, u Republiku Hrvatsku mogu putovati bez ikakvih ograničenja te se tih osoba neće zahtijevati predočenje potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.
Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 
Prethodno navedene osobe, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita.

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtijevati predočenje potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.

Opća napomena

Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, putnik može predočiti i EU digitalnu COVID potvrdu.

Ukoliko je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa od 72 sata od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR test, ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 od 48 sati od uzimanja uzorka, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigensko – BAT testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispijeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.
 

Brzi antigenski test – BAT naveden je na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija. Pored testova sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije priznaje se i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT kineskog proizvođača SHENZEN ULTRA  - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., koji nije na listi odobrenih BAT testova Europske komisije.
Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku.


Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT:

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT (NE priznaju se serološki testovi).

Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.

Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT.

Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest (6) mjeseci izuzete su od obveze  testiranja i samoizolacije.

Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT koji je stariji od 11 dana, ali ne stariji od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.


Ako je osoba preboljela COVID-19 unatrag 180 dana i ima liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te je nakon preboljenja cijepljena najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva.

Djeca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili brzom antigenskom - BAT testu, odnosno  posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48, odnosno 72 sata od dana izvršenog testiranja, neće se zahtijevati novi PCR test (rok 72 sata) ili brzi antigenski test – BAT (rok 48 sati) iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.
 

Treba li dijete za prelazak granice imati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT?
Ukoliko je dijete mlađe od 12 godina (nema još navršenih 12 godina) te putuje u pratnji roditelja/skrbnika predstavlja izuzetak od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili BAT testu, odnosno posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, potvrdu o cijepljenju protiv COVID-19 koje apliciraju države članice (važeća ukoliko je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva, a za cjepivo Johnson&Johnson prve i jedine doze); ili ako su preboljeli COVID-19 i imaju liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te su nakon preboljenja cijepljeni najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva; ili posjeduju potvrdu o preboljenju COVID-19 (pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT, a koji su stariji od 11, ali ne više od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od strane liječnika, u kojoj je naznačen datum početka bolesti, od kojega je trebalo proći više od 11, ali ne više od 180 dana).

Državljani treće zemlje, roditelji djeteta mlađeg od 12 godina, mogu predočiti i potvrdu o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze, a roditelji djeteta mlađeg od 12 godina mogu predočiti i potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze; 
 
Državljani EU/Schengenskog prostora mogu predočiti kao dokaz i potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca pa dijete do 12. godina starosti i u tom slučaju neće trebati imati dokaz o negativnom nalazu PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT.

 
Vlasnik sam nekretnine (pokretnine – plovila) na području Republike Hrvatske i državljanin sam treće zemlje. Što mi je potrebno za ulazak u Republiku Hrvatsku?
Ukoliko ste vlasnik nekretnine (pokretnine – plovila i sl.) u Republici Hrvatskoj, omogućit će Vam se ulazak u Republiku Hrvatsku uz predočenje vlasničkog lista (ili kupoprodajnog ugovora, dr. pisanog dokaza o vlasništvu/posjedu nekretnine, plovila usidrenog u RH i sl.) te EU digitalne COVID potvrde, negativnog nalaza PCR testa koji nije stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka do dolaska na granični prijelaz) ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka do dolaska na granični prijelaz) ili PCR testiranjem ili brzim antigenskim testiranjem - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza, odnosno posjedujete potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze); ili ako ste preboljeli COVID-19 i imate liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te ste nakon preboljenja cijepljeni najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva; ili uz potvrdu o preboljenju COVID-19 (pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT, a koji su stariji od 11, ali ne više od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od strane liječnika, u kojoj je naznačen datum početka bolesti, od kojega je trebalo proći više od 11, ali ne više od 180 dana).

 
Državljanin sam samo treće zemlje (i dolazim iz treće zemlje) te bih posjetio rodbinu koja živi u Republici Hrvatskoj. Zanimaju me uvjeti za ulazak u Republiku Hrvatsku.
Posjet rodbini nije dovoljan razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku. Državljani trećih zemalja koji putuju iz trećih zemalja ne mogu ući u RH osim u iznimnim slučajevima.
Prebolio sam COVID-19. Je li to dovoljno za ulazak u Republiku Hrvatsku? Što moram imati kao dokaz?
Ukoliko se radi o putnicima koji, neovisno o državljanstvu, dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dovoljan je pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT, a koji su stariji od 11, ali ne više od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od strane liječnika (u kojoj je naznačen datum početka bolesti, od kojega je trebalo proći više od 11, ali ne više od 180 dana); ili ako je osoba preboljela COVID-19 i ima EU digitalnu COVID potvrdu, liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te je nakon preboljenja cijepljena najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva.
Državljani trećih zemalja koji dolaze s područja trećih zemalja moraju prilikom dolaska na granični prijelaz, pored prethodno navedenog, predočiti još i određenu dokumentaciju kojom opravdavaju razloge ulaska u Republiku Hrvatsku (navedeni u poglavlju gornje upute).


 
Državljani smo treće zemlje (i dolazimo iz treće zemlje) te smo rezervirali smještaj u Republici Hrvatskoj. Što nam je sve potrebno za ulazak u Republiku Hrvatsku?
Rezervacija smještaja nije dovoljno opravdan razlog ulaska u Republiku Hrvatsku, već je prilikom dolaska na granični prijelaz, potrebno predočiti potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja. Priznaje se i avansna uplata djela smještaja.
Pored prethodno navedene potvrde potrebno je predočiti i EU digitalnu COVID potvrdu, negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka do dolaska na granični prijelaz) ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku te boraviti u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza, odnosno predočiti potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze); ili ako je osoba preboljela COVID-19 i ima liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te je nakon preboljenja cijepljena najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva; ili predočiti potvrdu o preboljenju COVID-19 (pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT, a koji su stariji od 11, ali ne više od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od strane liječnika, u kojoj je naznačen datum početka bolesti, od kojega je trebalo proći više od 11, ali ne više od 180 dana).
 


 
Priznaju li se svi brzi antigenski testovi?
Ne priznaju se svi brzi antigenski testovi, već samo oni koji se nalaze na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku.


 
Odobrena mi je dozvola za boravak i rad, ali još nisam prijavio/la svoj boravak i podnio zahtjev za dozvolu za boravak i rad (plastična iskaznica).
Ukoliko Vam je odobrena dozvola za boravak i rad, prilikom dolaska na granični prijelaz, a u svrhu omogućavanja ulaska u Republiku Hrvatsku morate predočiti potvrdu iz koje je vidljivo da Vam je odobrena dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Također, tom prilikom trebate predočiti i EU digitalnu COVID potvrdu, negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka do dolaska na granični prijelaz) ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka do dolaska na granični prijelaz) ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku te boraviti u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza, odnosno predočiti potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze); ili ako ste preboljeli COVID-19 i imate liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te ste nakon preboljenja cijepljeni najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva; ili predočiti potvrdu o preboljenju COVID-19 (pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT, a koji su stariji od 11, ali ne više od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od strane liječnika, u kojoj je naznačen datum početka bolesti, od kojega je trebalo proći više od 11, ali ne više od 180 dana).

 
Mogu li se za vrijeme tranzita kroz Republiku Hrvatsku nakratko zaustaviti kako bih podnio zahtjev za novu osobnu iskaznicu obzirom da mi je stara istekla?
Tijekom tranzita kroz Republiku Hrvatsku ne možete se zaustavljati, zadržavati niti obavljati bilo kakve poslove u Republici Hrvatskoj, uključivši i podnošenje zahtjeva za izdavanje novih osobnih dokumenata. Tranzit se mora obaviti u najkraćem mogućem roku, a najduže 12 sati.
 
Posjedujem zemlju u susjednoj državi koju moram obrađivati i posjedujem pograničnu propusnicu. Moram li prilikom povratka iz pograničnog područja susjedne zemlje svaki puta imati PCR ili brzi antigenski test (BAT)?
Ukoliko ste vlasnik/posjednik zemlje u susjednoj državi koju morate obrađivati, dopustit će Vam se ulazak u Republiku Hrvatsku bez PCR ili BAT testa, odnosno mjere samoizolacije, uz predočenje valjane pogranične propusnice. Dopuštenje ulaska u ovom slučaju, odnosi se isključivo i samo u svrhu obrađivanja zemlje u pograničnom području susjedne države te se ovo pravo ne može koristiti u druge svrhe.
 
U Republici Hrvatskoj imam roditelje koji zbog svojih godina i bolesti zahtijevaju brigu i skrb drugih članova obitelji. Da li mi je za obilazak roditelja potreban PCR test?
Ukoliko dolazite u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o Vašem državljanstvu, iznimno će Vam biti omogućen ulazak u Republiku Hrvatsku bez potrebe predočenja negativnog nalaza PCR ili BAT testa ili dobivanja mjere samoizolacije, ukoliko se radi o nužnim obiteljskim razlozima za koje je potrebno prilikom dolaska na granični prijelaz predočiti vjerodostojnu liječničku potvrdu za osobu o kojoj dolazite brinuti (dokaz o bolesti zbog koje se ona ne može samostalno brinuti o sebi).

Ukoliko ste državljanin treće zemlje i dolazite s područja neke od trećih zemalja, iznimno će Vam biti omogućen ulazak u Republiku Hrvatsku u trajanju do najviše 12 sati, bez potrebe predočenja negativnog nalaza PCR ili BAT testa, ukoliko se radi o nužnim obiteljskim razlozima za koje je potrebno prilikom dolaska na granični prijelaz predočiti vjerodostojnu liječničku potvrdu za osobu o kojoj dolazite brinuti (dokaz o bolesti zbog koje se osoba ne može samostalno brinuti o sebi). Ukoliko biste trebali ostati u tu svrhu i dulje od 12 sati, morat ćete predočiti prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku EU digitalnu COVID potvrdu, negativan nalaz PCR (ne stariji od 72 sata od trenutka uzimanja brisa) ili BAT testa (ne stariji od 48 sati od trenutka uzimanja brisa) ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza, odnosno možete predočiti potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze); ili ako ste preboljeli COVID-19 i imate liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te ste nakon preboljenja cijepljeni najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva;  ili dokaz o preboljenju bolesti COVID-19 (pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT, a koji su stariji od 11, ali ne više od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od strane liječnika, u kojoj je naznačen datum početka bolesti, od kojega je trebalo proći više od 11, ali ne više od 180 dana).
 
Ako sam cijepljen protiv bolesti COVID-19, mogu li ući u Republiku Hrvatsku bez PCR ili BAT testa, odnosno samoizolacije?
Osobe koje posjeduju potvrdu da su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson mora proći više od 14 dana od primitka prve i jedine doze) protiv COVID-19 koje apliciraju države članice, izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.
Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima liječničku potvrdu o preboljenju ili EU digitalnu COVID potvrdu ili predočiti i  pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT te je nakon preboljenja cijepljena najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT ili samoizolacije produljuje se do šest (6) mjeseci od primjene cjepiva.
Ako ste državljanin treće zemlje i dolazite s područja neke od trećih zemalja, pored prethodno navedene potvrde, trebate predočiti i pisanu dokumentaciju kojom dokazujete posebno opravdan razlog ulaska u Republiku Hrvatsku (opisanima u poglavlju gornje upute).
Državljani država članica EU/Schengenskog prostora mogu ući i ako su cijepljeni samo s prvom dozom cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya te u Republici Hrvatskoj mogu boraviti u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka prve doze  navedenih cjepiva, odnosno u razdoblju od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca.

 
 


 

Ukoliko niste pronašli odgovor na svoje pitanje, kontaktirajte nas putem web formulara:

* obvezna polja