Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite

Slika /2022/12/RCZ/LOGO_CZ_MUP.jpg

Rok za podnošenje prijedloga je do 15. siječnja 2023. godine

FOTO: Ilustracija

Na temelju članka 12. stavka 4. i 5. Pravilnika o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku dodjele („Narodne novine“, broj 35/22), Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje
 
JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
NAGRADA I PRIZNANJA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE


Predmet javnog poziva je dodjela sljedećih nagrada u sustavu civilne zaštite:

1. godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite

2. nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite.
 
1. Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite

Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna i/ili skupna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili skupini za djelo ili za aktivnosti:
 
  • kojima su postignuti iznimni rezultati od posebnog interesa u području sustava civilne zaštite ili
  • koji su dali dodatni doprinos javnom predstavljanju sustava civilne zaštite.

Godišnja nagrada se sastoji se od plakete i pisanog priznanja.

2. Nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite

Nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

Nagrada se može dodijeliti državnim službenicima, pripadnicima sustava civilne zaštite, službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenim djelatnicima, članovima udruga građana, građanima Republike Hrvatske i stranim državljanima za znanstveni ili stručni rad kojim se doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite.

Nagrada se sastoji od plakete i pisanog priznanja.

Postupak dostavljanja prijedloga

Prijedlozi za dodjelu nagrada dostavljaju se poštom Povjerenstvu za provedbu postupka dodjele nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite (dalje u tekstu: Povjerenstvo) na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb, na obrascu 1

Prijedlog može sadržavati i druge priloge kao što su popis ostalih dostignuća kandidata/kinja na području vezanom uz sustav civilne zaštite, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu razvoju sustava civilne zaštite kandidata/kinje predloženog/e za dodjelu nagrade.

Odlučivanje o prijedlozima za dodjelu nagrada

Povjerenstvo utvrđuje ispunjenje mjerila propisanih Pravilnikom te većinom glasova svih članova utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i dostavlja ih ministru.

Nagrade se uručuju prigodom obilježavanja Dana civilne zaštite Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijedloga

Rok za podnošenje prijedloga je do 15. siječnja 2023. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.
 

Stranica