Odluka o dodjeli financijskih sredstava EU

Slika /2021/05/logotip_schengen_800x600.jpg?width=750&height=500&mode=crop

Cilj projekta je osigurati dovoljan broj prijenosnih Eurodac radnih stanica, plošnih skenera, fotoaparata i vaga s visinomjerom za kvalitetnu obradu stranaca u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj

Temeljem Odluke ministra unutarnjih poslova Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donijela je odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava opreme te stvaranje nove i poboljšanje postojeće IT baze podataka za registraciju nezakonitih migranata u postupku povratka“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Za provedbu projekta osigurano je 250.000,00 eura, od čega će se 90% ukupnih opravdanih troškova projekta sufinancirati sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju, a 10% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Cilj projekta je osigurati dovoljan broj prijenosnih Eurodac radnih stanica, plošnih skenera, fotoaparata i vaga s visinomjerom za kvalitetnu obradu stranaca u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, odnosno opremanje ureda opremom za efikasno poduzimanje mjera za osiguranje povratka državljana trećih zemalja.

Lokacije na koje će se tijekom lipnja i srpnja 2021. godine dostaviti nova oprema su lokacije na koje je već dostavljeno 30 Eurodac radnih stanica nabavljenih 2017. godine kroz Prijelazni instrument „Nabava opreme za drugu fazu za EURODAC“ (broj ugovora: TF/HR/P1-M3-O1-0101), zatim lokacije naknadnih premještanja temeljem preporuka krajnjih korisnika za koje su ishođene suglasnosti nadležnog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) i Službe za fondove Europske unije te nove lokacije sukladno ovom projektu.  

Odluku pročitajte OVDJE.

Nacionalni program pročitajte OVDJE.

Stranica