​Prijedlog pojednostavljenja postupka izdavanja putovnice za dijete

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Putovnica.jpg

Potpredsjednik Božinović predložio je izmjene Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana koje bi bile u interesu žurnog ostvarivanja temeljnih prava djeteta

Na današnjoj, 122. sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, koji je izrađen zbog pojednostavljenja i ubrzanja procedure izdavanja putovnice za dijete. Prilikom izlaganja novog prijedloga napomenuo je da je na identičan način izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici te je pojednostavljena procedura izdavanja osobne iskaznice djetetu.

Prema izloženom novom prijedlogu omogućilo bi se da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, može podnijeti zahtjev i preuzeti izrađenu putovnicu svog djeteta, a ne kao do sada, da zahtjev za izdavanjem putovnice za dijete moraju podnositi osobno oba roditelja ili, iznimno, da jedan roditelj podnosi zahtjev, a drugi preuzima izrađenu putovnicu.

„Navedeno je u skladu s Obiteljskim zakonom, i predstavlja žurno ostvarivanje temeljnih djetetovih prava, budući da u praksi postoji konflikt ostvarivanja prava ishođenja putovnice djetetu kada jedan od roditelja iz različitih razloga nije htio ili nije mogao sudjelovati u postupku ishođenja zahtjeva.

Pojednostavljenje je u interesu ostvarivanja prava djeteta“, pojasnio je prijedlog Zakona potpredsjednik i ministar Božinović, istaknuvši kako sukladno prijedlogu zakonske izmjene zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete neće moći podnijeti roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi, kojem je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave.

Takve će zahtjeve rješenjem odbaciti ministarstvo nadležno za unutarnje ili ministarstvo nadležno za vanjske poslove, a u slučaju da se navedeni uvjeti utvrde naknadno, putna isprava će se poništiti.

Nakon iznijetog, Vlada RH je potvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana te ga uputila Hrvatskome saboru na prvo čitanje.

Pisane vijesti | Poslovni i financijski izvještaji | Dokumenti građana