VIDEO: Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Slika /2021/12/dan-osoba-s-invaliditetom.jpg

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu

FOTO: Ilustracija

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima.

U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih kao i socijalnih, sigurnosnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom.

U ožujku 2021. Europska komisija donijela je Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030., a što u narednom razdoblju predstavlja ključni strateški okvir djelovanja Republike Hrvatske kao države članice EU.

Politika prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj zasniva se na poštivanju suvremenih međunarodnih pozitivnih propisa te politikama omogućavanja i pružanja  jednakih mogućnosti svima i sprečavanju svih oblika diskriminacije, a posebice prema osobama s invaliditetom.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj živi 586 153 osobe s invaliditetom od čega je 57% muškog i 43 % ženskog spola dok je od tog broja 44% osoba u dobi od 20-64 godine (radno-aktivna dob), dok je prema procjenama UN-a svaki deseti stanovnik svijeta u nekoj mjeri osoba s invaliditetom.

Temeljem prepoznatih potreba da se unaprijedi način komunikacije s osobama s invaliditetom, Ministarstvo unutarnjih poslova uz podršku Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i organizacijama civilnog društva koje skrbe za osobe s pojedinim vrstama invaliditeta, izradilo je novi preventivno – edukativni video pod nazivom „Kako ostvariti primjereni kontakt s osobama s invaliditetom“, prvenstveno namijenjen senzibilizaciji policijskih službenica i policijskih službenika, ali i informiranja šire javnosti kako bi se upoznali s načinima ostvarivanja primjerenog kontakta prema osobama s invaliditetom.Ujedno predstavljamo i dva plakata pod nazivom „Smjernice za komunikaciju“ i „Termini koji se koriste u komunikaciji s osobama s invaliditetom“, a koji daju osnovne informacije o prihvaćenim terminima o osobama s invaliditetom.

Korištenjem ispravne terminologije u komunikaciji s osobama s invaliditetom izražava se naš stav da se na osobe s invaliditetom gleda kao na ravnopravne osobe, čime se poštuje dostojanstvo svake osobe s invaliditetom.

Pisane vijesti | Društvo i zajednica