Edukacija za suce disciplinskih sudova u slučajevima nasilja u obitelji

U Ravnateljstvu policije danas je održan jednodnevni seminar za suce disciplinskih sudova na temu nasilja u obitelji

Foto: MUP

Jednodnevni seminar za prvostupanjske i drugostupanjske suce disciplinskih sudova u slučajevima nasilja u obitelji započeo je danas i na njemu su sudjelovali predstavnica Uprave kriminalističke policije i voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u Ravnateljstvu policije Anita Matijević, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa Nikica Hamer Vidmar i voditeljica Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – DUGA Zagreb Željka Barić koje su pozdravile polaznike edukacije i podržale ih u njihovim naporima za stjecanjem znanja i vještina potrebnih za obavljanje složenih zadaća u slučajevima nasilja u obitelji.

Cilj Ministarstva unutarnjih poslova je kroz ovakve edukacije podići razinu profesionalnog postupanja u pružanju pomoći žrtvi, vodeći pritom računa o zaštiti identiteta same žrtve. Policija je dakle, otvorena za suradnju sa svim sudionicima društva koji imaju određena iskustva i prakse u radu sa žrtvama nasilja, te su stoga u ovu edukaciju uključeni predavači iz organizacija civilnog društva, te stručnjaci iz drugih ministarstava kao i pravobranitelji/ce.

Polaznicima seminara obratila se Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je tom prilikom ukazala na važnost dobre suradnje sa resornim ministarstvom. Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i resorna ministarstva imaju zajednički cilj kada govorimo o obiteljskom nasilju, a to je prevencija i sprečavanje samog čina nasilja. Naglasak je na brzoj i pravovremenoj reakciji policijskih službenika jer je upravo reakcija policije najvažnija za ishod pravosudnog postupka budući da je policija ta s kojom žrtva prva stupa u kontakt.

Također je istaknula i važnost ratifikacije Istanbulske konvencije koja je sa svjetonazorskog aspekta došla do ustavnog aspekta u odnosu moći između muškaraca i žena, pri čemu ta moć nesrazmjerno pogađa upravo žene koje su najčešće žrtve nasilja. Kada se radi o prekršajnim djelima, u posljednje tri godine 77% počinitelji su muškarci, dok su 23% počiniteljica žene. Kada se radi o kaznenim djelima u odnosu na prekršajna djela, taj postotak je puno veći gdje su počinitelji muškarci i to čak 90%. Važno je dakle, prema riječima pravobraniteljice Ljubičić pronaći uzrok odnosno zašto dolazi do nasilja i kako postupiti u takvim situacijama, pri čemu je naglasak i odgovornost na policiji i sudovima.

Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama kao globalni društveni problem, za policijske službenike od razine policajca koji pruža neposredne intervencije, preko operativnih dežurstava policijskih uprava i policijskih postaja, do policijskih službenika za mladež, predstavlja izazov u provedbi zakona, strategija i međunarodnih konvencija određenih zadaća u prevenciji i suzbijanju ove posebno neprihvatljive pojave, čiji utjecaj nema posljedice samo na obitelj, nego i na djecu, ali i društvo u cjelini. Stoga je za njegovo uspješno suzbijanje izuzetno važno ulagati u edukaciju i senzibilizaciju policijskih službenika u ovom osjetljivom području i to na svim razinama, ali i sudaca disciplinskih sudova kao važnih  faktora zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Prema statistici policije, počinitelj je nasilan prema ženi i prijeti joj u slučajevima kada ona želi napustiti zajednicu ili ju je već napustila.  Obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama nije dakle samo policijski problem. Kriminalizacijom svih oblika nasilja kroz odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te prema odredbi članka 179.a Kaznenog zakona, Hrvatska je svrstana među zemlje svijeta i  Europske unije, koje su postigle najviši zakonodavni standard zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Međutim, slučajevi iz prakse pokazuju da to ipak nije dovoljno, te je stoga potrebno uvesti promjene koje će postrožiti sankcioniranje počinitelja. Upravo na tom području MUP neprestano radi i uvodi promjene u dijelu policijskog postupanja, standarde i razinu edukacije koju trenutno nema niti jedno drugo tijelo u kaznenom postupku.

Potpisivanjem Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nastoji se doprinijeti pravovremenom i učinkovitom rješavanju konkretnih slučajeva, kroz sustav timskog djelovanja. Važno je također istaknuti da nasilničko ponašanje u obitelji nadilazi procesuiranje nekog nasilnog delikta (kaznenog ili prekršajnog djela), pri čemu žrtva dobiva pomoć tek nakon odluka pravosudnih tijela (sudova). Kao što je istaknula pravobraniteljica, vidljivo je kako dolazi do blagog pada prekršaja u slučajevima nasilja u obitelji, dok sve više raste broj slučajeva nasilja u obitelji ili nasilja nad ženama koji prelaze iz domene prekršaja u domenu kaznenog djela.

Cilj ove edukacije je dakle, senzibilizacija i edukacija sustava disciplinskog sudovanja o postupcima prilikom donošenja odluka u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama i percepciji javnosti vezano uz narušavanja ugleda, digniteta i autoriteta službe policije u slučajevima kada se policijski službenik dovodi u svezu s počinjenjem nasilja u svojoj obitelji. Naglasak zajedničkog djelovanja dakle treba biti na senzibilizaciji javnosti za problem i edukaciju iz područja zaštite žrtava nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Jedino međuresornom suradnjom svih institucija i organizacija od kojih svaka ima svoj udio odgovornosti u rješavanju ovog posebno osjetljivog problema, može se postići konačni cilj, a to je sprečavanje, prevencija te prekid međugeneracijskog prijenosa nasilja, uspješnijim rješavanjem svakog pojedinog slučaja.

Policija je, otvorena za suradnju sa svim dionicama društva koji imaju iskustva u radu sa žrtvama nasilja. Naglasak je na zajedničkoj suradnji policije, pravosuđa kao i svih drugih organizacija društva u području suzbijanja i prevencije nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

Više:

Kalendar nasilja

Sastanak ministra Božinovića s pravobraniteljicama


 

Pisane vijesti | Suradnja | Kaznena djela i zakon