Poziv kandidatkinjama i kandidatima za javni natječaj iz Narodnih novina 64/2021 na prvu fazu testiranja

Slika 2021/04/16-04-000.jpg

Testiranje se održava u srijedu, 7. srpnja 2021. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Avenija Gojka Šuška br.1, Zagreb, s početkom u 13 sati

Pozivaju se kandidatkinje i kandidati koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 9. lipnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 64/2021, te 10. lipnja 2021. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:
 
1. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za radiokomunikacije

 • Projektant radiokomunikacijskih sustava – 1 izvršitelj/ica
 
2. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za radiokomunikacije
 • Inženjer radiokomunikacijskih sustava – 1 izvršitelj/ica
 
3. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za radiokomunikacije
 • Tehničar radiokomunikacijskih sustava  – 1 izvršitelj/ica
 
4. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za telekomunikacije
 • Projektant telekomunikacijskih sustava – 1 izvršitelj/ica
 
5. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za telekomunikacije
 • tehničar telekomunikacijskih sustava – 1 izvršitelj/ica
 
6. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za računalne mreže
 • inženjer računalnih mreža – 2 izvršitelja/ice
 
7. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za komunikacije, Odjel za računalne mreže
 • tehničar računalnih mreža – 2 izvršitelj/ice
 
8. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Služba za informatiku, Odjel za razvoj informacijskih sustava
 • inženjer informacijskih sustava – 1 izvršitelj/ica
 
9. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Komunikacijsko-informatički centar
 • tehničar održavanja informatičke opreme – 1 izvršitelj/ica
 
10. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Komunikacijsko-informatički centar
 • operater informatičkog centra – 2 izvršitelja/ice
 
11. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, Služba traseoloških vještačenja,
 • vještak za tehnička vještačenja – 1 izvršitelja/ica
 
12. Ravnateljstvo civilne zaštite, Ured Ravnateljstva civilne zaštite, Služba za koordinaciju i suradnju, Odjel za koordinaciju i opće poslove
 • niži nadzornik za administrativne poslove – 1 izvršitelj/ica 
 
13. Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za smanjnje rizika od katastrofa, Služba za planiranje, Odjel za planske poslove i ovlaštenja
 • nadzornik za planove, ovlaštenja i opasne tvari – 1 izvršitelj/ica
 
14. Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za smanjenje rizika od katastrofa, Služba za procjenu rizika, Odjel za baze podataka i GIS podršku
 • nadzornik za baze podataka i GIS podršku – 1 izvršitelj/ica
 
15. Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost, Služba za nuklearnu sigurnost, Odjel za okoliš i radioaktivni otpad
 • samostalni nadzornik za okoliš i radioaktivni otpad – 1 izvršitelj/ica
 
16. Ravnateljstvo civilne zaštite, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split,
 • tehničar civilne zaštite za logističku potporu  – 1 izvršitelj/ica
 
17. Ravnateljstvo civilne zaštite, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka,
 • tehničar civilne zaštite za logističku potporu  – 1 izvršitelj/ica

18. Ravnateljstvo civilne zaštite, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek,
 • tehničar civilne zaštite za logističku potporu  – 1 izvršitelj/ica

19. Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere, Služba za tehničko nadgledanje, Odjel elektroinstrumentacije
 • ekspert elektroinstrumentacije  – 1 izvršitelj/ica

20. Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere, Služba za tehničko nadgledanje, Odjel elektroenergetike
 • viši ekspert elektroenergetike  – 1 izvršitelj/ica
 
21. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj/ica

22. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Županijski centar 112,
 • operater analitičar u centru 112  – 1 izvršitelj/ica

23. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Odjel inspekcije
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj/ica

24. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj/ica

25. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Bjelovar, Odjel inspekcije
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj/ica

26. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Sektor za europske poslove i međunarodne odnose, Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije, Odjel za europske poslove
 • stručni suradnik  – 1 izvršitelj/ica

27. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Sektor za europske poslove i međunarodne odnose, Služba za međunarodne odnose i mirovne misije, Odjel za prevođenje
 • nadzornik za unutarnje poslove  – 1 izvršitelj/ica
 

Ispunjavaju li uvjete iz oglasa i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati OVDJE

 
 
 • VAŽNO:
 • TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI U KRUG POLICIJSKE AKADEMIJE
 • MOLIMO KANDIDATE DA NA TESTIRANJE DOĐU NAJMANJE 15 MINUTA PRIJE ZAKAZANOG TERMINA
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije, kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-920. 
 

PRAVILA TESTIRANJA

 • Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 
 • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.     
 
 • Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova. 
 • Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 26 – stručni suradnik u Odjelu za europske poslove propisan je stručni uvjet znanje engleskog jezika i za radno mjesto pod rednim brojem 27 – nadzornik za unutarnje poslove u Odjelu za prevođenje propisan je i stručni uvjet znanje engleskog, njemačkog, francuskog ili drugog svjetskog jezika .
   
  Sukladno članku 11. Uredbe u drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, odnosno svi kandidati koji dijele 15 mjesto.
   
  Ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj broj će se povećati za broj traženih izvršitelja.
 
O datumu i vremenu druge faze testiranja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 • Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, odnosno koji su ostvarili najviše bodova u prvoj fazi testiranja za radna mjesta za koja nije predviđena druga faza testiranja i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


 

Najave | Školovanje i zapošljavanje