Poziv na testiranje

Slika /2022/testiranje.jpg

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave održat će se 12. rujna 2022. godine

FOTO: ilustracija

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog 25. kolovoza za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova za radno mjesto načelnik/ca policijskih uprava:
 
 • Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske,
 • Policijske uprave brodsko-posavske,
 • Policijske uprave dubrovačko-neretvanske,
 • Policijske uprave istarske,
 • Policijske uprave krapinsko-zagorske,
 • Policijske uprave međimurske,
 • Policijske uprave osječko-baranjske,
 • Policijske uprave primorsko-goranske,
 • Policijske uprave sisačko-moslavačke,
 • Policijske uprave šibensko-kninske,
 • Policijske uprave varaždinske,
 • Policijske uprave virovitičko-podravske,
 • Policijske uprave vukovarsko-srijemske,
 • Policijske uprave zadarske i
 • Policijske uprave zagrebačke,
 
održat će se 12. rujna 2022. godine u Ravnateljstvu policije Ilica 335 (Amfiteatar), Zagreb s početkom u 12:00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova  i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/  istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Testiranje se sastoji od pismene provjere znanja bitne za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.
 
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni telefonskim putem.

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje