Sjednica Vlade RH: Potpredsjednik Vlade i ministar Božinović o aktualnim temama iz djelokruga MUP-a

Slika /2022/11/Novi Projekt (4).jpg

„Republika Hrvatska prva je, i za sada jedina država članica, koja je uspostavila mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika u suradnji s organizacijama civilnog društva koje imaju dugogodišnja iskustva u zaštiti ljudskih prava“, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar Božinović

FOTO: YouTube Vlada RH

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o suradnji radi provedbe nezavisnog mehanizma nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području zaštite granica, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite:

„Sukladno prijedlogu novog Pakta o migracijama i azilu o kojem se još uvijek vode rasprave u Vijeću EU, Republika Hrvatska prva je, i za sada jedina država članica, koja je uspostavila mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika u suradnji s organizacijama civilnog društva koje imaju dugogodišnja iskustva u zaštiti ljudskih prava“, istaknuo je ministar Božinović te dodao:

„U svrhu kontinuiranog nastavka provedbe nadzora postupanja Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže zaključenje „Sporazuma o suradnji radi provedbe nezavisnog mehanizma nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite“ s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske, Akademijom pravnih znanosti Hrvatske, Centrom za kulturu dijaloga, Hrvatskim Crvenim križem te prof. dr. sc. Iris Goldner Lang kao neovisnom pravnom stručnjakinjom“.

Aktivnosti predviđene Sporazumom provodit će se u razdoblju od 18 mjeseci s automatskim produljenjem, kroz najavljene i nenajavljene posjete promatrača policijskim postajama, policijskim upravama Republike Hrvatske vanjskoj granici, uključujući i zelenu granicu, na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Republikom Srbijom, kao i u prihvatilištima te prihvatnim centrima za strance.

Na osnovi pojedinačnih izvješća promatrača, Koordinacijski odbor izradit će polugodišnje i godišnje izvješće koje će se objaviti na internetskoj stranici Nezavisnog mehanizma nadzora, dok će Ministarstvo unutarnjih poslova izraditi Akcijski plan izvršenja preporuka iz objavljenih izvješća.

Financiranje aktivnosti iz Sporazuma osigurano je u okviru Programa Republike Hrvatske – Fonda za integrirano upravljanje granicama – Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje 2021. – 2027..

Vlada je jednoglasno usvojila predmetni Zaključak kojim se prihvaća zaključenje Sporazuma.

 
Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu
 
Među točkama današnjeg dnevnog reda sjednice Vlade bilo je i davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu.

Izmjenama i dopunama Zakona o policiji iz 2019. godine propisano je osnivanje i nadležnost Povjerenstva za rad po pritužbama čije članove temeljem javnog poziva imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od četiri godine, kojem podnosi izvješće o svome radu.
Temeljna zadaća Povjerenstva je osiguravanje građanskog nadzora nad radom policije.

„Kao značajne pokazatelje rezultata rada tijekom 2021. godine, o kojima se govori u izvješću, vidljivo je da je održano 11 sjednica Povjerenstva, donesene su 222 odluke o pritužbama, od kojih je u 2021.  godini zaprimljeno i riješeno 25 predmeta“, obrazložio je ministar Božinović.

Ministarstvo unutarnjih poslova, za rad Povjerenstva u 2021. godini osiguralo je milijun kuna, a isti iznos osiguran je i u 2022. godini te u projekcijama proračuna za razdoblje od 2023. – 2025. godine.

„Edukacija policijskih službenika vezana uz primjenu policijskih ovlasti i dalje se provodi kontinuirano, kao i edukacija vezana uz odgovore na pritužbe građana. Na mrežnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova detaljno je objašnjen postupak podnošenja pritužbe, a detaljne upute građani dobivaju i u kontaktima koje ostvaruju s policijskim službenicima“, zaključio je ministar Božinović.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je predmetno mišljenje te će ga uputiti Hrvatskom saboru.

Pisane vijesti