Strategija suzbijanja korupcije

Strategija suzbijanja korupcije

Republika Hrvatska kontinuirano strateški promišlja, provodi i nadograđuje sustav antikorupcijskih mjera, počevši od Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije iz 2002. godine i pripadajućeg Akcijskog plana. Stečena iskustva poslužila su kao putokaz za daljnje unaprjeđenje strateškog okvira, najprije usvajanjem Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije 2006.-2008., a potom i Strategije suzbijanja korupcije od 19. lipnja 2008. godine i provedbenog Akcijskog plana, koji je revidiran 2010. i 2012. godine, sukladno izazovima i potrebama praktičnog antikoruptivnog djelovanja. Akcijski plan u čiju provedbu je uključeno i Ministarstvo unutarnjih poslova omogućava sustavan nadzor provedbe Strategije i predstavlja kontrolni mehanizam pomoću kojeg će se moći vidjeti da li je određena mjera provedena u potpunosti ili ju je potrebno redefinirati u skladu s novim potrebama.

Prioritetni ciljevi u realizaciji Strategije su:
 • unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije
 • afirmacija pristupa »društvo bez korupcije«
 • jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti i s tim u vezi jačanje povjerenja građana u državne institucije
 • stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
 • podizanje razine učinkovitosti otkrivanja i kaznenog progona korupcijskih kaznenih  djela
 • podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja
 • unapređivanje međunarodne suradnje u borbi protiv korupcije
 • unapređivanje suradnje između državnih tijela nadležnih za provedbu Strategije
 • unapređivanje suradnje s organizacijama civilnog društva

Sljedeći korak predstavlja nova, strukturno i metodološki proaktivno usmjerena Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. godine( čije prihvaćanje se očekuje u Hrvatskom saboru). Prethodna Strategija je bila usmjerena na izgradnju institucionalnog i zakonskog okvira, uspostavu koordiniranih međuresornih radnih procesa te na suzbijanje i procesuiranje korupcije, nova Strategija je fokusirana na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka. Sustavnim naporima u području prevencije korupciju treba učiniti najrizičnijim izborom. Strategija ujedno promovira integritet i transparentnost u radu državnih tijela i institucija, stavljajući naglasak na odgovornost osoba na javnim funkcijama. Strategija predstavlja participativni okvir za formuliranje antikorupcijskih mjera i praćenje njihova izvršenja.

AFCOS mreža

S obzirom da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske unije, vrlo važne protukorupcijske aktivnosti poduzimaju državna tijela u okviru AFCOS mreže (Ministarstvo financija, Državno odvjetništvo, Ministarstvo unutarnjih poslova i dr.) putem koje se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti uz neposrednu suradnju s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF), s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije. Kao zemlja korisnica EU fondova, Republika Hrvatska je odgovorna za osiguravanje pravnog okvira za zaštitu financijskih interesa Europske unije, kao i uspostavu učinkovitog i djelotvornog sustav upravljanja nepravilnostima i prijevarama, a vezano uz sredstva pomoći Europske unije.

Za suzbijanje korupcije trebamo i vašu suradnju

Ministarstvo unutarnjih poslova, svjesno svoje odgovornosti u suzbijanju korupcije, ali svjesno i iznimno važne uloge ostalih segmenata društva i građana, nastoji dati odgovarajući značaj i poduzeti odlučne korake na suzbijanju ovakvih kaznenih djela. Stoga pozivamo na suradnju građane uključene u sva područja života u Hrvatskoj, da nam se pridruže u tom nastojanju. Otvoreni smo za sve oblike komunikacije, prihvaćamo obavijesti, sugestije, prijedloge i primjedbe. Želja nam je da komunikacija bude dobronamjerna i potrebna, a vaša poruka jasna i sadržajna. Naglašavamo da za uspješno suprotstavljanje korupciji nije dovoljna vaša i naša iskrena želja i odlučnost. Potrebno je obostrano povjerenje, vaša strpljivost i razumijevanje za činjenicu da rezultate možemo ostvariti samo ako prikupimo dokaze sukladno propisanom zakonskom postupku.

Možete nam se obratiti svakodnevno, od 0 do 24, putem:
 • besplatnog telefona: 0800 5092
 • besplatnog telefaksa: 0800 8092
 • e-mail adrese: korupcija@mup.hr

Zahvaljujemo na suradnji!