Što je kažnjivo

Osim spolnog odnosa bez pristanka, silovanja, bludnih radnji te spolnog uznemiravanja u Republici Hrvatskoj kažnjivo je:

S djetetom mlađim od 15 godina:
 
 • ostvarivanje bilo kakvog spolnog kontakta (spolni odnos, bludne radnje) neovisno o pristanku djeteta, izuzev dragovoljnih spolnih kontakata između djece čija razlika u dobi ne prelazi tri godine
 • nagovaranje djeteta putem interneta na susret s punoljetnom osobom u namjeri ostvarivanja seksualnog kontakta
 • činjenje spolnih radnji namijenjenih zadovoljavanju vlastite ili tuđe pohote pred djetetom
 • prikazivanje, poklanjanje ili na drugi način činjenje dostupnim pornografskih sadržaja ili predmeta, putem računalnog sustava ili na drugi način

S djetetom mlađim od 18 godina:
 
 • kažnjivo je ukoliko osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ostvari spolnu aktivnost s djetetom
 • mamljenje, vrbovanje, nagovaranje djeteta na pružanje spolnih usluga ili korištenje istih
 • mamljenje, poticanje djeteta na sudjelovanje u snimanju spolno eksplicitnog ponašanja te organiziranje ili omogućavanje snimanja takvih sadržaja
 • snimanje, pribavljanje, prosljeđivanje, prikazivanje, pokazivanje, posjedovanje, pristupanje fotografijama ili snimkama koje prikazuju djecu u seksualnim aktivnostima ili intimne dijelove tijela djeteta mlađeg od 18 godina
 • mamljenje ili poticanje djeteta na sudjelovanje u pornografskim predstavama te gledanje pornografskih predstava u kojima sudjeluju djeca uživo ili putem komunikacijskih kanala

Osim navedenog kažnjivo je i
 
 • zanemarivanje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta; zlostavljanje djeteta ili prisiljavanje na rad neadekvatan dobi djeteta ili druga po dijete štetna ponašanja
 • neovlaštena objava djetetove fotografije ili iznošenje podataka o djetetu, a što kod djeteta može izazvati uznemirenost ili porugu vršnjaka
 • izvanbračni život osobe mlađe od 16 godina s punoljetnom osobom
 • povreda dužnosti uzdržavanja djeteta
 • onemogućavanje djeteta da sukladno odluci nadležnog tijela živi s roditeljem ili onemogućavanje ostvarivanja kontakata između djeteta i roditelja
 • nasilje u obitelji
 • uhođenje i praćenje
 • neovlašteno snimanje u privatnom prostoru
 • korištenje tuđih osobnih podataka npr. ( korištenje tuđih fotografija za lažno predstavljanje na internetu)
 • prijetnje kakvim zlom radi strašenja ili uznemiravanja
 • tjelesno ozljeđivanje i druga ponašanja kojima se ugrožava sigurnost i dobrobit djece


Kaznena djela na štetu djece mogu se počiniti i kada počinitelj nije ostvario neposredni fizički kontakt, a prijaviti i kada žrtvi nisu poznati podaci o osobi s kojom je komunicirala.