Policijski službenici za mladež

Policijski službenici za mladež pripadnici su kriminalističke policije i posebno su osposobljeni za rad s djecom žrtvama te djecom koja se dovode u svezu s počinjenjem kaznenih djela.

Zakonska osnova

Zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj propisana su određena kaznena djela u cilju pružanja odgovarajuće zaštite djeci od nedozvoljenih ponašanja kojima se zadire u njihov tjelesni integritet, zdravlje, nesmetani seksualni razvoj, sferu odgoja i harmoničnog razvoja ličnosti. Zaštita koja se pruža djeci od takvih ponašanja odraslih osoba naziva se kazneno pravna zaštita djece. Kazneni zakon RH preuzeo je iz Konvencije o zaštiti djeteta definiciju djeteta kao osobe koja nije navršila 18 godina života.

Ukoliko policija raspolaže saznanjima da je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta, u postupanje se uključuju policijski službenici za mladež, a osobito u slučaju sumnje na činjenje kaznenih djela iz Kaznenog zakona predviđenih u članku 113. Zakona o sudovima za mladež:
 
 • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.)
 • kaznena djela protiv spolne slobode (Glava XVI.)
 • kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.)
 • kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (Glava XVIII.)
 • mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (članak 104.)
 • ropstvo (članak 105.)
 • trgovanje ljudima (članak 106.)
 • protupravno oduzimanje slobode (članak 136.)
 • otmica (članak 137.)
 • širenje i prenošenje zarazne bolesti (članak 180.)

Navedenim zakonom propisano je da su izvidi kaznenih djela i postupak prema maloljetniku tajni, izvide kaznenih djela u postupku prema maloljetniku kao i izvide u predmetima kaznenih djela kazneno pravne zaštite djece provode policijski službenici za mladež.

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima propisuje da policijsku ovlast prema maloljetnim osobama, mlađim punoljetnim osobama i u predmetima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika, primjenjuje posebno osposobljen policijski službenik (osim kada zbog okolnosti slučaja to nije moguće), pri čemu je dužan voditi računa o zaštiti najboljeg interesa maloljetnika, kao i o zaštiti njegove privatnosti.


Tko su policijski službenici za mladež​

Policijski službenici posebno educirani za rad s najmlađom dobnom skupinom u slučajevima kada su djeca i maloljetne osobe počinitelji kažnjivih radnji i u slučajevima kada su na njihovu štetu počinjene određene kažnjive radnje
 • policijski službenici sa afinitetom za rad s najmlađom dobnom skupinom
 • policijski službenici visoke naobrazbe pretežito društvenog usmjerenja /dipl. kriminalist, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, pravnik i slično / u iznimnim slučajevima policijski službenici više /srednje stručne spreme
 • policijski službenici sa završenim Specijalističkim tečajem za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji na kojem se osposobljavaju za oprikupljanje obavijesti od djeteta, provođenje najsloženijih izvida kaznenih djela, znanjima kriminoloških i kriminalističkih aspekta i materijalno pravnih odredbi maloljetničke delinkvencije i kaznenopravne zaštite djece
 • policijski službenici koji se kontinuirano usavršavaju kroz seminare, savjetovanja i stručne skupove na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Područja rada policijskih službenika za mladež
 
 • kaznena djela koja su počinile maloljetne osobe i kaznena djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika
 •  nasilje u obitelji
 • vršnjačko nasilje
 • udaljenja i bjegovi maloljetnih osoba iz roditeljskog doma i odgojnih ustanova
 •  propuštanje roditeljske skrbi o zabrani štetnih druženja i zabrani noćnih izlazaka
 • razvoj suradnje s drugim tijelima, ustanovama i službama nadležnim za skrb, odgoj i obrazovanje maloljetnih osoba.

Ministarstvo unutarnjih poslova ustrojilo je liniju rada maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u kojoj rade policijski službenici za mladež
 • linija rada je ustrojena na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, odnosno u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama
 • svaka policijska postaja ima jednog ili više policijskih službenika za mladež