Kriminalitet na štetu djece

Djeca kao najranjivija skupina društva trebaju posebnu zaštitu, stoga se kriminalitet na štetu djece stavlja u poseban fokus policijskih postupanja.

Saznajte više što je seksualno zlostavljanje djece, o postupanju policije u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece, kako prepoznati znakove seksualnog zlostavljanja ali i drugih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece. Ovdje ćete pronaći savjete djece i roditeljima.

Ukoliko imate sumnje ili saznanja o zlostavljanju djeteta prijavite policiji. Prijavom ćete prekinuti zlostavljanje!