Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Zlostavljanje i zanemarivanje djeteta ima dalekosežne posljedice po djetetov razvoj i funkcioniranje u odrasloj dobi i uskraćuje djetetu pravo na sretno djetinjstvo.

Osobe koje poznaju dijete žrtvu mogu zamijetili znakove zlostavljanja. Zanemarivanje djeteta kao izostanak brige o djetetovim potrebama jedan je od učestalijih oblika povrede djetetovih prava, koji se teže prepoznaje i prijavljuje. Nerijetko je dijete izloženo i zlostavljanju i zanemarivanju.

Prijavom svojih sumnji policiji možeš pomoći djetetu, koje si samo ne može pomoći.