Seksualno zlostavljanje djece

Seksualna zlostavljanja djece uključuju aktivnosti u kojima počinitelj vrši fizički kontakt s djetetom na način da dodiruje dijete po intimnim dijelovima tijela neovisno o tome je li dijete odjeveno ili ne, seksualni kontakti bez pristanka ili s djetetom mlađim od 15 godina, silovanja, prisiljavanje ili poticanje djeteta da sudjeluje u seksualnim aktivnostima na svom tijelu ili na tijelu druge osobe, neželjena ponašanja spolne naravi odnosno spolna uznemiravanja ranjive osobe.

Online seksualna zlostavljanja djece uključuju aktivnosti počinitelja kao što je mamljenje djeteta na susret u cilju ostvarivanja spolnog odnošaja ili spolnog zlostavljanja djeteta, uvjeravanje, poticanje, vrbovanje da dijete snima i dijeli snimke svoje seksualne aktivnosti putem interneta, prikazivanje pornografskih sadržaja i aktivnosti djetetu mlađem od 15 godina.

Isto tako svako posjedovanje, pokazivanje, slanje, objavljivanje, razmjenjivanje snimke ili fotografije na kojima su prikazani spolni organi djeteta ili je dijete mlađe od 18 godina prikazano u seksualno eksplicitnom ponašanju ili svjesno pristupanje takvom sadržaju predstavlja kazneno djelo.