Mjere ograničavanja

Mjere ograničavanja su mjere koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

Primjena, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja uređeni su Zakonom o mjerama ograničavanja ("Narodne novine", br. 133/2023), koji je stupio na snagu 15. studenoga 2023.

Mjere ograničavanja obuhvaćaju ograničenje raspolaganja imovinom, zabranu ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili zabranu tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske, potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa, potpuno ili djelomično ograničenje trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija,  embargo na oružje i vojnu opremu, prekid diplomatskih odnosa i druge mjere u skladu s međunarodnim i europskim pravom.

Informacije o stupanju na snagu mjera ograničavanja, važećim sankcijskim popisima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Europske unije, kao i mjere ograničavanja drugih međunarodnih organizacija koje obvezuju Republiku Hrvatsku sukladno međunarodnom pravu te mjere donesene odlukom Vlade na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslovne dostupne su na poveznici: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Mjere ograničavanja
 
Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja   

Kontakt točka Ministarstva unutarnjih poslova za razmjenu informacija o mjerama ograničavanja: sankcije@mup.hr, a putem navedene adrese elektroničke pošte moguće je podnijeti zahtjev za traženje odobrenja za odstupanje od primjene pojedine mjere ograničavanja iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Zahtjev za traženje odobrenja za odstupanje od pojedine mjere ograničavanja