Nacrt prijedloga Zakona o boravištu

Slika SLIKA_savjetovanje_web.jpg

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranim javnostima povodom nacrta prijedloga Zakona o boravištu. Zakonom o boravištu definirano je prebivalište i boravište građana, propisani su postupak i uvjeti za prijavu i odjavu prebivališta, prijavu boravišta, prijavu promjene adrese stanovanja, sadržaj obrazaca prijave i odjave prebivališta, kao i način vođenja evidencija o navedenim prijavama odnosno odjavama.

I u ovom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova RH u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata javno objavljuje nacrt prijedloga Zakona o boravištu kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Svrha savjetovanja i uključivanja jest prikupljanje informacija o interesima zainteresiranih javnosti, stavovima i prijedlozima kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja politika kao i uočavanja slabosti i negativnih učinaka pojedinih politika prija nastupanja štetnih posljedica.  Gledajući s aspekta zainteresiranih javnosti za njih je to prilika da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na politiku, a svakako se stvara kredibilitet civilnog društva kao vrijednog izvora relevantnih stručnih mišljenja.

Konačan prijedlog Zakona o boravištu možete pronaći ovdje.

POSTUPAK SAVJETOVANJA 

  • Predstavite se kao dionik/sudionik savjetovanja

  1. Ukoliko želite aktivno sudjelovati u postupku savjetovanja kao dionik/sudionik molimo da se kao takvi i predstavite ispunjavajući Obrazac Registra dionika koji će se uključiti u sudjelovanje.
  2. Ispunjevi Obrazac Registra dionika koji će se uključiti u savjetovanje pošaljite na E-mail adresu savjetovanje@mup.hr.

 

  • Iznesite prijedloge, kritike, primjedbe

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe na pojedine odredbe objavljenog zakona, propisa ili podzakonskog akta iznesite tako da ispunite Obrazac primjedbi.
  2. spunjeni Obrazac primjedbi pošaljite na E-mail adresu savjetovanje@mup.hr.  

 

  • Vrijeme savjetovanja

Molimo da oba ispunjena obrasca (Obrazac registra dionika koji će se uključiti u savjetovanje i Obrazac primjedbi) pošaljete na navedenu e-mail adresu od srijede, 25. travnja do srijede, 9. svibnja do 16 sati (14 dana) do kada traje postupak savjetovanja sa zainteresiranim javnostima povodom konačnog prijedloga Zakona o boravištu.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Ministarstvo unutarnjih poslova je kao stručni nositelj izrade, u suradnji s Ministarstvom uprave, izradilo Nacrt prijedloga Zakona o boravištu te je Nacrt 11. travnja 2012. godine dostavljen radi razmatranja i davanja mišljenja Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, svim ministarstvima, Pravobraniteljici za djecu te Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Radi pokretanja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, kojeg je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Zaključkom donesenim na sjednici održanoj dana 21. 11. 2009. godine (Narodne novine, broj: 140/09.), Nacrt prijedloga Zakona je objavljen na internetskim stranicama MUP-a RH u razdoblju od 25. 04. do 09. 05. 2012. godine. U postupku savjetovanja dobiveni su prijedlozi i primjedbe predstavnika GONG-a, predstavnika gradskog upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za vođenje popisa birača Grada Zagreba i Središnje evidencije popisa birača, stručnog savjetnika u službi za imovinsko pravne i opće poslove općine Vela Luka i građanina Branka Barbića. Dio primjedbi i prijedloga predstavnika GONG-a i predstavnika gradskog upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za vođenje popisa birača Grada Zagreba i Središnje evidencije popisa birača je prihvaćen i ugrađen u tekst Nacrta prijedloga Zakona. Stručni savjetnik u službi za imovinsko pravne i opće poslove općine Vela Luka i građanin Branko Barbić nisu dali konkretne primjedbe na tekst Nacrta prijedloga Zakona nego konstatacije i prijedloge za provedbu.

Također je dana 14. 05. 2012. g. u Vrgorcu održana javna rasprava vezana uz Nacrt prijedloga Zakona o boravištu i sređivanje popisa birača na kojoj su između ostalih sudjelovali i predstavnici gradskog upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za vođenje popisa birača Grada Zagreba i Središnje evidencije popisa birača i predstavnici GONG-a te su dodatno raspravljena pitanja vezana uz Nacrt prijedloga Zakona.