KONAČAN PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA (18.5.2011-1.6.2011.)

Slika SLIKA_savjetovanje_web.jpg

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranim javnostima povodom konačnog prijedloga Zakona o strancima. Zakon o strancima je zakon kojim se propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca na području Republike Hrvatske.

I u ovom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova RH u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata javno objavljuje konačan Prijedlog Zakona o strancima kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Svrha savjetovanja i uključivanja jest prikupljanje informacija o interesima zainteresiranih javnosti, stavovima i prijedlozima kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja politika kao i uočavanja slabosti i negativnih učinaka pojedinih politika prija nastupanja štetnih posljedica.  Gledajući s aspekta zainteresiranih javnosti za njih je to prilika da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na politiku, a svakako se stvara kredibilitet civilnog društva kao vrijednog izvora relevantnih stručnih mišljenja.

Konačan prijedlog Zakona o strancima možete pronaći ovdje.

 

POSTUPAK SAVJETOVANJA 

  • Predstavite se kao dionik/sudionik savjetovanja

  1. Ukoliko želite aktivno sudjelovati u postupku savjetovanja kao dionik/sudionik molimo da se kao takvi i predstavite ispunjavajući Obrazac Registra dionika koji će se uključiti u sudjelovanje.
  2. Ispunjevi Obrazac Registra dionika koji će se uključiti u savjetovanje pošaljite na E-mail adresu savjetovanje@mup.hr.

 

  • Iznesite prijedloge, kritike, primjedbe

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe na pojedine odredbe objavljenog zakona, propisa ili podzakonskog akta iznesite tako da ispunite Obrazac primjedbi.
  2. Ispunjeni Obrazac primjedbi pošaljite na E-mail adresu savjetovanje@mup.hr.  

 

  • Vrijeme savjetovanja

Molimo da oba ispunjena obrasca (Obrazac registra dionika koji će se uključiti u savjetovanje i Obrazac primjedbi) pošaljete na navedenu E-mail adresu od srijede, 18. svibnja do srijede, 1. lipnja do 16 sati (14 dana) do kada traje postupak savjetovanja sa zainteresiranim javnostima povodom konačnog Prijedloga Zakona o strancima.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Ministarstvo unutarnjih poslova je, u suradnji s drugim ministarstvima i državnim tijelima, izradilo Nacrt prijedloga Zakona o strancima kojim se je provelo daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, te je u travnju 2011. Nacrt dostavljen drugim ministarstvima i nadležnim tijelima na mišljenje, a prošao je i stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske (16. i 17. svibnja 2011.).

U svezi Konačnog prijedloga Zakona o strancima koji je bio objavljen na ovim internetskim stranicama od 18.05.2011. do 01.06.2011. godine, zaprimljena su mišljenja i prijedlozi Centra za mirovne studije i Centra za LGBT. Obavještavamo da su pojedini prijedlozi bili prihvaćeni i inkorporirani u zakonski tekst.

Nacrt prijedloga Zakona o strancima je dva puta bio dostavljen na mišljenje Europskoj komisiji, te su sukladno zaprimljenim mišljenjima izvršene dopune u Nacrtu prijedloga Zakona o strancima. Napominjemo da Europska komisija nije imala značajnije primjedbe na dostavljen tekst, te je dana 28.10.2011. godine Hrvatski sabor donio Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Budući se migracijska pravna stečevina EU mijenja, u slučaju izmjena i dopuna Zakona o strancima, obavještavamo da svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge.