Zakon o nabavi i registraciji oružja građana

Slika SAVJETOVANJE/2015/Zakon_o_registraciji_oruzja/registracija_oruzja.jpg
Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Nacrt prijedloga Zakona o nabavi i registraciji oružja građana kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.
 
Nacrta prijedloga Zakona o nabavi i registraciji oružja građana možete pročitati ovdje.

Neke od izmjena zakona

Tijekom primjene važećeg Zakona o oružju uočen je značajan napredak u pogledu sigurnosti građana, ali su isto tako uočeni i određeni nedostaci koje se prvenstveno odnose na upravne postupke koji se provode povodom zahtjeva za nabavu i registraciju oružja koje je potrebno u određenim slučajevima pojednostavniti.
Važeći Zakon o oružju i važeći Zakon o eksplozivnim tvarima se isprepliću u određenim dijelovima te je ovim izmjenama predloženo jasnije reguliranje tih područja.  
Umjesto dosadašnjih oružnih listova za držanje i držanje i nošenje oružja predložena je jedna vrsta oružnog lista kojim će osoba registrirati onu vrstu oružja koju može nabavljati ovisno o svrsi za koju traži nabavu (lov, sport ili osobna sigurnost). Oružni list bi osobi omogućavao posjedovanje, nošenje i korištenje oružja na način kao što je propisano odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa koji reguliraju uvjete nošenja oružja na javnim mjestima.
Prijedlogom Zakona je predloženo da se važenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oružja pa tako i važenja oružnog lista produži s 5 na 10 godina kako se vlasnike oružja ne bi u kratkim razdobljima izlagalo troškovima zdravstvenih pregleda i produženja važenja oružnog lista. 
Policijska uprava ili postaja mjesno nadležna prema prebivalištu vlasnika oružja može u svako doba provjeriti ispunjava li on i dalje propisane uvjete, ako sazna za okolnosti koje dovode do sumnje da bi oružje koje imaju registrirano mogli zlouporabiti te da oružje ne čuvaju na propisani način.
Prijedlogom ovoga Zakona jasnije je propisano da se bez prava na naknadu oduzima oružje za koje se u postupku registracije utvrdi da nije ispitano i obilježeno u skladu s propisima ili mu se ne može dokazati podrijetlo, kao i oružje za koje se u postupku registracije utvrdi da je tehnički neispravno i da ga nije moguće osposobiti za sigurnu uporabu, a vlasnik ga odbija onesposobiti. 

Šaljite nam svoje prijedloge

Javna rasprava provodi se od 27. siječnja do 10. veljače 2015. godine.  
U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr
 
Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.
Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima! 
Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.