Ravnopravnost spolova

Prema definiciji ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.
 

Ravnopravnost spolova jedno je od temeljnih načela pravne stečevine EU, a osiguranje jednakih mogućnosti i suzbijanje spolne diskriminacije opći cilj i sastavni dio svih njezinih programa i politika.


Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te se definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

 

Nacionalni plan za ravnopravnost spolova, za razdoblje do 2027.godine strateški je dokument u području ravnopravnosti spolova čiji je cilj stvaranje uvjeta za ravnopravnije društvo putem uspostave jednakih mogućnosti za sve građane i građanke.


Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu unutarnjih poslova