Znakovi i posljedice nasilja u obitelji kod djece

Znakovi koji ukazuju na izloženost djece nasilju:
 
 • ozbiljni problemi s izljevima bijesa
 • sklonost fizičkoj agresiji u školi ili s braćom kod kuće
 • uništavanje stvari u kući i izvan nje
 • okrutno ili zlostavljačko ponašanje u obitelji
 • prijetnje nasiljem mlađoj braći i sestrama, koje su vrlo brutalne i bogate detaljima kao npr. "Vrati mi autić ili ću te ubiti"
 • nastojanje da se pridobije pažnja nazočnih udaranjem, lupanjem i sličnim gestama
 • oponašanje zlostavljačkog ponašanja.

Djeca koja su svjedoci nasilja u obitelji rizičnija su za pojavu cijelog niza emocionalnih problema i problema u ponašanju, čemu idu u prilog i podaci koji ukazuju na to da takva djeca često iskazuju iste poremećaje kao i djeca koja su sama zlostavljana.


Posljedice nasilja kod djece:
 
 • tjeskoba
 • depresija
 • lošiji školski uspjeh
 • nisko samopoštovanje
 • neposlušnost
 • noćne more
 • pritužbe na tjelesne smetnje.


Posljedice nasilja kod adolescenata:
 
 • strah i trauma poput posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)
 • pritužbe na zdravstvene probleme, agresija
 • teškoće u stvaranju bliskih odnosa u odrasloj dobi
 • povećan rizik od skitnje
 • ozljede koje su posljedica pokušaja zaštite zlostavljanog roditelja
 • međugeneracijski prijenos nasilja.