Nasilje u obitelji

Nasilje u obitelji jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

U sprečavanju nasilja trebamo sudjelovati svi: policija, pravosudni sustav, tijela socijalne politike i skrbi, udruge i organizacije civilnog društva, odgojno-obrazovni i zdravstveni djelatnici ali i svi građani koji o nasilju imaju saznanja- prijavom svojih saznanja policiji.

Policijski službenici u slučajevima nasilja u obitelji postupaju prioritetno, svjesni rizika i složenosti dinamike nasilničkih odnosa u obitelji.

Policija je najčešće prva kojoj se žrtve obraćaju za pomoć, stoga svjesni svoje odgovornosti i uloge u sprečavanju daljnjeg nasilja i pomoći žrtvi kontinuirano educiramo policijske službenike u cilju daljnjeg podizanja razine profesionalnosti u postupanjima.