Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15), Ministarstvo unutarnjih poslova donosi plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

Prema Planu normativnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2017. godinu, Ministarstvo će u 2017. godini na aplikaciji e-Savjetovanja provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Internetsko savjetovanje (od 22. prosinca 2016. do 22. siječnja 2017.) 

 2. Zakon o privatnoj zaštiti

Internetsko savjetovanje (II. tromjesečje 2017.)  

 3. Zakon o zaštiti od požara

Internetsko savjetovanje (III. tromjesečje 2017.)