Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15), Ministarstvo unutarnjih poslova donosi plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Prema Planu zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu, Ministarstvo unutarnjih poslova će u 2018. godini na aplikaciji e-Savjetovanja provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:
  • Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (EU) - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (EU) - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (EU) - internetsko savjetovanje II. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (PUP) - internetsko savjetovanje II. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o privatnoj zaštiti (PUP/RM) - internetsko savjetovanje II. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od požara (RM) - internetsko savjetovanje II. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o strancima - internetsko savjetovanje IV. tromjesečje
  • Nacrt prijedloga Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji - internetsko savjetovanje IV. tromjesečje