Natječaj za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2023/2024. godini

Datum: 17.4.2023.
Datum objave u NN: -
Link na dokument: Link na natječaj
 
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova 
Uvjeti natječaja Uvjeti za natjecanje, način natjecanja te prava i obveze kao u tekstu natječaja
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 17.4.2023. do 15.8.2023.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: „Za natječaj“.
Obrazac prijave na natječaj:
Testiranje kandidata           


 
Zdrastveni pregledi  
Rezultati natječaja