Registracija vozila

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/regOznake.jpg

Od 1. siječnja 2018. godine temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama (''Narodne novine'', broj 108/17) i Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (''Narodne novine'', 130/17), poslovi registracije vozila i ostali povezani poslovi, koji su se obavljali u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama, obavljaju se u stanicama za tehnički pregled vozila.

 

Osim registracije vozila, stanice za tehnički pregled vozila obavljaju i sljedeće poslove:

 • Produženje važenja prometne dozvole,
 • Odjava vozila (Obrazac Izjava o mjestu čuvanja vozila)
 • Izdavanje pokusnih pločica građanima (Obrazac Zahtjev za izdavanje pokusnih pločica)
 • Izdavanje izvoznih pločica,
 • Izdavanje potvrda i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila, evidencije pokusnih i izvoznih pločica, osim potvrda i uvjerenja iz evidencije registriranih i označenih vozila koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe odnosno po Zakonu o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima zbog upisa sudskih i javnobilježničkih osiguranja.

 

U policijskim upravama odnosno policijskim postajama i dalje će se obavljati sljedeći poslovi u vezi registracije vozila:

 • Upis i brisanje mjera ograničenog raspolaganja vozilom radi zabilježbe ovrhe odnosno upisa sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika, upis odjave vozila nakon brisanja mjere i poziv ovršeniku radi evidentiranja odjave u prometnoj dozvoli,
 • Evidentiranje nestanka prometnih isprava – objava,
 • Izdavanje naloga za utiskivanje broja šasije,
 • Izdavanje uvjerenja o vlasništvu vozila po Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe odnosno po Zakonu o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima zbog upisa sudskih i javnobilježničkih osiguranja,
 • Preuzimanje registarskih pločica oduzetih u prometu,
 • Izdavanje pokusnih i prenosivih pločica pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Registraciju vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, a prema registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište.

Iznimno od navedenoga, registraciju vozila može obaviti i stanica za tehnički pregled vozila koja se nalazi izvan registracijskog područja u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište, ali s oznakom registracijskog područja u kojem vlasnik odnosno korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, imaju prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište, u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju vozila, obzirom da se trebaju naručiti registarske pločice s oznakom drugog registracijskog područja.  

Ocijenite nas