MBG

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/mbg2.jpg

MBG

Zakonom o prestanku važenja Zakona o matičnom broju (NN 10/2023) s danom 04. veljače 2023. prestalo je važenje Zakona o matičnom broju (NN 9/92 i 66/02).

Međutim, za osobe kojima je do prestanka važenja Zakona o matičnom broju određen matični broj, na njihovo traženje moći će se i dalje izdati uvjerenje o određenom matičnom broju građana.   
 
Uvjerenje o matičnom broju građana možete ishoditi u policijskoj upravi ili policijskoj postaji uz predočenje važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice).

Izdavanje uvjerenja oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe, sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.