MBG

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/mbg2.jpg

MBG

Matični broj određuje policijska uprava/policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Za osobe koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, matični broj određuje se prema mjestu upisa u knjige državljana.  

Za određivanje matičnog broja nije potrebno prilagati domovnicu, niti izvadak iz matice rođenih, odnosno rodni list, obzirom da je službenoj osobi u policijskoj upravi/policijskoj postaji omogućen uvid u središnju bazu podataka o osobnim stanjima građana u državnim maticama Republike Hrvatske (matice rođenih, vjenčanih i umrlih) te u knjigama državljana.

Ako osoba nije upisana u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, za određivanje MBG potrebno je priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.