Prelazak granice s osobnom iskaznicom

Europska unija i Europski gospodarski prostor

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski državljani mogu putovati u države članice Europske unije s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom.

Građani Republike Hrvatske mogu prelaziti granicu i s osobnom iskaznicom izdanom nakon 1. siječnja 2003. godine, odnosno građani te osobne ne moraju mijenjati novim osobnim iskaznicama ako žele prelaziti granicu. 

U optjecaju je i određeni broj osobnih iskaznica izdanih prije 2003. godine. Te osobne iskaznice ne mogu se koristiti kao putne isprave za prelazak vanjske granice jer ne odgovaraju sadašnjim međunarodnim standardima zaštite. Građani koji žele i dalje s osobnom iskaznicom, izdanom prije 1. siječnja 2003., prelaziti vanjsku granicu  zemalja koje to dozvoljavaju, a koji zbog viših troškova izdavanja neće htjeti izvaditi putovnicu, morat će svoju važeću osobnu iskaznicu zamijeniti novom. 

Preporučujemo da se prije odlaska na putovanje u inozemstvo na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova provjeri EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE, radi provjere aktualnih uvjeta za ulazak u konkretnu državu.

Djeca

Od 10. lipnja 2013. godine, od kad se izdaju nove osobne iskaznice, osobna iskaznica se može izvaditi i za dijete bez obzira na dob djeteta. S obzirom na to da je osobna iskaznica znatno jeftinija od putovnice, izdavanjem osobnih iskaznica djeci olakšat će se i pojednostaviti putovanja u države koje državljanima Europske unije dozvoljavaju prelazak vanjske granice s osobnom iskaznicom.

Kliknite za više informacija o izdavanju osobnih iskaznica.

Kliknite za više informacija o prelasku djece preko granice.


Prelazak granice sa Bosnom i Hercegovinom

Građani Republike Hrvatske mogu i nakon ulaska Republike Hrvatske u EU granicu s Bosnom i Hercegovinom, osim s putovnicom, prelaziti i s osobnom iskaznicom izdanom nakon 1. siječnja 2003. godine. S obzirom da je od 10. lipnja 2013. godine omogućeno izdavanje osobne iskaznice i djeci bez obzira na godine i djeca mogu prelaziti državnu granicu i putovati u BiH. Isto vrijedi i za prelazak granice kod Neumskog koridora. 

Prelazak granice sa Švicarskom

Državljanima Republike Hrvatske od 11. ožujka 2016. godine za putovanje u Švicarsku više ne treba putovnica jer u tu državu, ako putuju turistički na rok od 90 dana, mogu ući samo uz predočenje osobne iskaznice.

Prelazak granice sa Kosovom

Za ulazak u Republiku Kosovo građani EU mogu ući samo s važećom biometrijskom iskaznicom. Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova.  

Nema više evidencijskih kartona

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju prestala je obveza izdavanja evidencijskih kartona za otiskivanje graničnih štambilja državljanima Republike Hrvatske prilikom prelaska državne granice, a što je do tada bio slučaj prilikom prelaska državne granice u Republiku Sloveniju, Italiju i Mađarsku.    

Granična kontrola ostaje na graničnim prijelazima na vanjskoj granici.

Ulaskom Republike Hrvatske u Schengenski prostor nije ukinuta granična kontrola na vanjskoj granici.

Na graničnim prijelazima sa susjednim trećim zemljama (znači na vanjskoj granici): Republikom Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, kao i na graničnim prijelazima u zračnim lukama, odnosno morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet iz tzv. „trećih zemalja“, obavlja se osnovna granična kontrola nad građanima Europske unije, a temeljita nad državljanima tzv. „trećih zemalja“.

Pristupanjem Republike Hrvatske schengenskom prostoru na graničnim prijelazima na unutarnjim granicama, tj. s državama članicama Europske unije (Slovenija, Italija, Mađarska) više se ne provodi granična kontrola već se te unutarnje granice mogu prelaziti bez granične kontrole, bilo kada i na bilo kojem mjestu.
 
Ipak, pravo građana Unije na slobodu kretanja ne isključuje mogućnost da nacionalno zakonodavstvo država članica obvezuje svoje državljane, pod prijetnjom kaznenih sankcija, da imaju valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu kada putuju u drugu državu članicu, bez obzira na prijevozno sredstvo koje koriste i rutu kojom putuju. Kod putovanja u drugu državu članicu schengenskog prostora uvijek se mora nositi osobna iskaznica ili putovnica, u suprotnom ta država članica može izreći odgovarajuću sankciju koja je propisana nacionalnim zakonodavstvom svake države članice.

Treće zemlje
 
Državljanin treće zemlje u smislu schengenske pravne stečevine znači osoba koja nije građanin Unije u smislu članka 20. stavka 1. UFEU-a (građanin Unije je svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice), ili koja nije član obitelji građanina Unije koji ostvaruje svoje pravo na slobodno kretanje, odnosno nije državljanin trećih zemalja koji uživa jednaka prava na slobodno kretanje kao i građani Unije, na temelju sporazumâ između Unije i njezinih država članica s jedne strane i tih trećih zemalja s druge strane, ili član njegove obitelji bez obzira na državljanstvo.

Državljani trećih zemalja mogu ući u Republiku Hrvatsku prema uvjetima propisanim u viznom sustavu Republike Hrvatske.

Preporučujemo da prije odlaska na putovanje u inozemstvo na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova provjerite Preporuke za putovanja radi provjere aktualnih uvjeta za ulazak u konkretnu državu.