Prelazak granice s osobnom iskaznicom

Europska unija i Europski ekonomski prostor

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski državljani mogu putovati u države članice Europske unije s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom.

Građani Republike Hrvatske mogu prelaziti granicu i s osobnom iskaznicom izdanom nakon 1. siječnja 2003. godine, odnosno građani te osobne ne moraju mijenjati novim osobnim iskaznicama ako žele prelaziti granicu. 

U optjecaju je i određeni broj osobnih iskaznica izdanih prije 2003. godine. Te osobne iskaznice ne mogu se koristiti kao putne isprave za prelazak državne granice jer ne odgovaraju sadašnjim međunarodnim standardima zaštite. Građani koji žele i dalje s osobnom iskaznicom, izdanom prije 1. siječnja 2003., prelaziti granicu  zemalja koje to dozvoljavaju, a koji zbog viših troškova izdavanja neće htjeti izvaditi putovnicu, morat će svoju važeću osobnu iskaznicu zamijeniti novom. 

Preporučujemo da se prije odlaska na putovanje u inozemstvo na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova provjeri EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE, radi provjere aktualnih uvjeta za ulazak u konkretnu državu.

Djeca

Od 10. lipnja 2013. godine, od kad se izdaju nove osobne iskaznice, osobna iskaznica se može izvaditi i za dijete bez obzira na godine. S obzirom na to da je osobna iskaznica znatno jeftinija od putovnice, izdavanjem osobnih iskaznica djeci olakšat će se i pojednostaviti putovanja u države koje državljanima Europske unije dozvoljavaju prelazak državne granice s osobnom iskaznicom.

Kliknite za više informacija o izdavanju osobnih iskaznica.

Kliknite za više informacija o prelasku djece preko granice.


Prelazak granice sa Bosnom i Hercegovinom

Građani Republike Hrvatske mogu i nakon ulaska Republike Hrvatske u EU granicu s Bosnom i Hercegovinom, osim s putovnicom, prelaziti i s osobnom iskaznicom izdanom nakon 1. siječnja 2003. godine. S obzirom da je od 10. lipnja 2013. godine omogućeno izdavanje osobne iskaznice i djeci bez obzira na godine i djeca mogu prelaziti državnu granicu i putovati u BiH. Isto vrijedi i za prelazak granice kod Neumskog koridora. 

Prelazak granice sa Švicarskom

Državljanima Republike Hrvatske od 11. ožujka 2016. godine za putovanje u Švicarsku više ne treba putovnica jer u tu državu, ako putuju turistički na rok od 90 dana, mogu ući samo uz predočenje osobne iskaznice.

Prelazak granice sa Kosovom

Od 1. prosinca 2013. državljani Republike Hrvatske ne mogu ulaziti u Republiku Kosovo s osobnim iskaznicama. Naime, državljani država članica EU mogu ulaziti u Republiku Kosovo samo s valjanim biometrijskim osobnim iskaznicama. Više pročitajte ovdje. 

Nema više evidencijskih kartona

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju prestala je obveza izdavanja evidencijskih kartona za otiskivanje graničnih štambilja državljanima Republike Hrvatske prilikom prelaska državne granice, a što je do tada bio slučaj prilikom prelaska državne granice u Republiku Sloveniju, Italiju i Mađarsku.    

Granična kontrola ostaje na graničnim prijelazima nakon 1. srpnja 2013.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nije ukinuta granična kontrola na graničnim prijelazima. To znači da se i nakon ulaska Republike Hrvatske u EU na graničnim prijelazima s Republikom Slovenijom, Italijom i Mađarskom obavlja granična kontrola. Granična kontrola nad građanima  Europske unije (što znači i nad državljanima Republike Hrvatske) prilikom prelaska državne granice obavlja se samo osnovna granična kontrola, dok se nad državljanima „trećih zemalja“ obavlja temeljita granična kontrola. 

Na graničnim prijelazima sa susjednim državama, Republikom Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom kao i na graničnim prijelazima u zračnim lukama, odnosno morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet iz tzv. „trećih zemalja“, a koje će postati vanjske granice Europske unije, obavlja se osnovna granična kontrola nad građanima Europske unije, a temeljita nad državljanima tzv. „trećih zemalja“. 

Pristupanjem Republike Hrvatske Schengenskom provedbenom sporazumu, granična kontrola na graničnim prijelazima s državama Europske unije (Slovenija, Italija, Mađarska) neće se više provoditi, dok će se i nadalje provoditi granična kontrola na graničnim prijelazima na vanjskim granicama. Od dana potpune primjene Schengenskog Provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, unutarnje granice moći će se prelaziti bez granične kontrole, bilo kada i na bilo kojem mjestu. Republika Hrvatska je zahtjev za pristupanje tzv. schengenskom prostoru podnijela dvije godine nakon članstva u EU, odnosno u srpnju 2015. godine. 

Što je to vanjska granica?

Vanjska granica je (od početka primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u RH), državna granica RH s državom koja nije država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma, kao i granični prijelazi u zračnim lukama, odnosno lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet (ukoliko nisu unutarnje granice).

Mogu li državljani država članica EU, kojima je na snazi mjera zabrane ulaska i boravka u RH, ući u RH nakon ulaska RH u EU?

Zabrane ulaska i boravka izrečene državljanima država članica EU, dakle nakon ulaska RH u EU i državljanima RH, važe samo u državama članicama EU koje su ih izrekle.  

Ostale države

Državljani ostalih država mogu ući u Republiku Hrvatsku prema uvjetima propisanim u viznom sustavu Republike Hrvatske.