Tko su policijski službenici za mladež

Policijski službenici posebno educirani za rad s najmlađom dobnom skupinom u slučajevima kada su djeca i maloljetne osobe počinitelji kažnjivih radnji i u slučajevima kada su na njihovu štetu počinjene određene kažnjive radnje
  • policijski službenici sa afinitetom za rad s najmlađom dobnom skupinom
  • policijski službenici visoke naobrazbe pretežito društvenog usmjerenja /dipl. kriminalist, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, pravnik i slično / u iznimnim slučajevima policijski službenici više /srednje stručne spreme
  • policijski službenici sa završenim više tjednim specijalističkim Tečajem za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji na kojem se osposobljavaju za obavljanje razgovor s djetetom, provođenje najsloženijih izvida kaznenih djela, proširuju znanja kriminoloških i kriminalističkih aspekta i materijalno pravnih odredbi maloljetničke delinkvencije i kaznenopravne zaštite djece
  • policijski službenici koji se kontinuirano usavršavaju kroz seminare, savjetovanja i stručne skupove na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.