Zakonska osnova

Zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj propisana su određena kaznena djela u cilju pružanja odgovarajuće zaštite djeci od nedozvoljenih ponašanja kojima se zadire u njihov tjelesni integritet, zdravlje, nesmetani seksualni razvoj, sferu odgoja i harmoničnog razvoja ličnosti. Zaštita koja se pruža djeci od takvih ponašanja odraslih osoba naziva se kazneno pravna zaštita djece. Kazneni zakon RH preuzeo je iz Konvencije o zaštiti djeteta definiciju djeteta kao osobe koja nije navršila 18. godina života.

Ukoliko policija raspolaže saznanjima da je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta, u postupanje se uključuju policijski službenici za mladež, a osobito u slučaju sumnje na činjenje kaznenih djela iz Kaznenog zakona predviđenih u članku 113. Zakona o sudovima za mladež:

kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.)

kaznena djela protiv spolne slobode (Glava XVI.)

kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.)

kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (Glava XVIII.)

mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (članak 104.)

ropstvo (članak 105.)

trgovanje ljudima (članak 106.)

protupravno oduzimanje slobode (članak 136.)

otmica (članak 137.)

širenje i prenošenje zarazne bolesti (članak 180.)

Navedenim zakonom propisano je da su izvidi kaznenih djela i postupak prema maloljetniku tajni, izvide kaznenih djela u postupku prema maloljetniku kao i izvide u predmetima kaznenih djela kazneno pravne zaštite djece provode policijski službenici za mladež.

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima propisuje da policijsku ovlast prema maloljetnim osobama, mlađim punoljetnim osobama i u predmetima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika, primjenjuje posebno osposobljen policijski službenik (osim kada zbog okolnosti slučaja to nije moguće), pri čemu je dužan voditi računa o zaštiti najboljeg interesa maloljetnika, kao i o zaštiti njegove privatnosti.