Časopis "Policija i sigurnost"

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/policija%20i%20sigurnost.jpg
Časopis "Policija i sigurnost" izlazi kao tromjesečnik - četiri broja godišnje, neprekidno od 1953. godine.

Naslijedio je časopis koji je od 1953. do 1991. godine izlazio pod naslovom „Priručnik za stručno obrazovanje radnika organa unutrašnjih poslova“. Jedinstveni je časopis Ministarstva unutarnjih poslova u kojem se tijekom dugogodišnje povijesti objavljuju mnoge teme vezane za rad ministarstva i policije s  primarnim ciljem da se policijskim službenicima pruži praktična i stručna pomoć u rješavanju mnogih zadaća, no obrađivane su mnoge teme namijenjene široj javnosti. Riječ je o časopisu koji je uvršten u bibliografsku bazu podataka Ulricʾh Periodicals Directory i Elektronische Zeitschriften-bibliothek/Elektronic Journals Library, što također svjedoči o njegovoj neporecivoj kvaliteti i korisnosti, a 2017. godine indeksiran je u Web Scince Core Collection citatnim indeksima i Curent Contentsu. Časopis donosi aktualne radove iz relevantnih disciplina, sa sažecima na engleskom jeziku.  U travnju 2018. godine časopis je obilježio 65 godina izdavanja.

Časopis donosi aktualne radove iz relevantnih disciplina, sa sažecima na engleskom jeziku.
 
Časopis ima stalne rubrike: Znanstveni i stručni članci
  • Iz prakse za praksu
  • Pogledi i mišljenja
  • Prikazi i osvrti  

Kako se pretplatiti na časopis "Policija i sigurnost"?
 
Godišnja pretplata za tuzemstvo na časopis Policija i sigurnost za fizičke osobe iznosi 120,00 kn, a za pravne osobe 240,00 kn.
 
Uplata se vrši na IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160
 
model broj: HR63  s pozivom na broj primatelja: 7005-713-22365.
 
Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na broj telefaksa: + 385 1/2426 419